Sreda, 29. januar 2020

Aleksandra Kornhauser Frazer

Prispevek Loškega muzeja k dokumentarnemu filmu

Dr. Aleksandra Kornhauser Frazer <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Dr. Aleksandra Kornhauser Frazer Foto: Fototeka Loškega muzeja

Konec leta 2019 smo sodelovali pri nastajanju dokumentarnega filma RTV Slovenija o življenju Ločanke dr. Aleksandre Kornhauser Frazer, ki je nastal pod taktirko urednika Janeza Lombergarja v okviru serije oddaj Spomini. Dokumentarec je bogato življenje kemičarke in pedagoginje orisal v štirih delih, Loški muzej Škofja Loka je zanj prispeval fotografsko gradivo. 

Aleksandra Kornhauser Frazer je bila rojena leta 1926 v Virmašah pri Škofji Loki kot hči Humberta Calearija, trgovca z lesom, ki je v času velike gospodarske krize bankrotiral. Po končani osnovni šoli v Škofji Loki in po koncu druge svetovne vojne je končala učiteljišče. Poučevala je na osnovnih in srednjih šolah. Leta 1963 je diplomirala iz kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, dve leti pozneje pa doktorirala. Med letoma 1966 in 1969 je bila dekanja Pedagoške fakultete, do leta 1976 izredna in nato redna profesorica kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Bila je tudi dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.

Od leta 1981 je bila direktorica Mednarodnega centra Unesca za kemijske študije. Med letoma 1974 in 1980 je predsedovala Raziskovalni skupnosti Slovenije, od 1979 do 1990 pa jugoslovanskemu odboru za znanost pri Unescu. Bila je tudi predsednica Skupščine jugoslovanskega združenja za napredek znanosti in Komiteja za kemijsko izobraževanje pri federaciji evropskih kemijskih združenj.

Leta 1988 je bila izbrana v Evropsko akademijo v Londonu (Academia Europaea) kot ena izmed 100 ustanovnih članov in članic. Leta 1989 je bila izvoljena v svet te akademije in v Svetovno akademijo znanosti v Stockholmu. Vodila je številne domače in mednarodne projekte za kemijsko izobraževanje, varovanje okolja in trajnostni razvoj zlasti v okviru EU, Agencije ZDA za varovanje okolja ter Unesca, Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj, UNDB-ja in Svetovne banke. Vodila je tudi bilateralne projekte, zlasti z ZDA in Italijo, in kot ugledna osebnost predavala na plenarnih zasedanjih in kongresih.

Večkrat nagrajena kemičarka je svoje dosežke redno objavljala v slovenskih in tujih znanstvenih revijah. Napisala je več knjig, zlasti v tujih jezikih, in učbenikov za organsko kemijo. Leta 1994 je postala častna občanka Občine Škofja Loka in leta 2001 častna občanka Mestne občine Ljubljana. Je tudi članica Svetovne akademije znanosti in umetnosti ter Akademije znanosti tretjega sveta.

Svoje življenje je opisala v knjigi Poti in srečanja, ki jo je objavila leta 2018. Več o njenem življenju in delu lahko izveste tudi v dokumentarnem filmu RTV Slovenija.