Četrtek, 30. april 2020

Glina v prostoru in času 

Katalog slovenskih glin ter Srednjeveška in novoveška keramika iz Škofje Loke

Katalog slovenskih glin predstavlja raznolikost gline pri nas, številčnost lokalnih nahajališč in njihov pomen za slovensko lončarsko tradicijo. <em>Foto: Arhiv Urbana Magušarja</em>
Katalog slovenskih glin predstavlja raznolikost gline pri nas, številčnost lokalnih nahajališč in njihov pomen za slovensko lončarsko tradicijo. Foto: Arhiv Urbana Magušarja
Krožnik loške slikane meščanske keramike z letnico, 16. stoletje. <em>Foto: Jože Štukl</em>
Krožnik loške slikane meščanske keramike z letnico, 16. stoletje. Foto: Jože Štukl

V Loškem muzeju pripravljamo razstavo projekta Katalog slovenskih glin lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja, s čimer se bomo pridružili številnim drugim slovenskim muzejem in razstaviščem, ki so projekt že gostili. Katalog slovenskih glin, ki predstavlja raznolikost gline pri nas, številčnost lokalnih nahajališč in njihov pomen za slovensko lončarsko tradicijo, v Loškem muzeju razširjamo in povezujemo z izborom predmetov iz gline iz obdobja srednjega in novega veka, ki so jih prebivalci Škofje Loke in okolice uporabljali v vsakdanjem življenju in so jim omogočali lažje, kvalitetnejše pa tudi lepše življenje. Z razširjenim razstavnim projektom bomo tako predstavili tesno povezavo med materialom, tehniko oblikovanja in tudi okrasom lončevine ter izpostavili povezanost prav teh tradicionalnih izhodišč s sodobnimi smernicami.

Razstava je del projekta raziskovanja slovenske lončarske tradicije, pri katerem sodelujemo z avtorjem Urbanom Magušarjem in Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka. Ta je marca 2020 pripravil razstavo avtorske keramike Urbana Magušarja, ki je dostopna tudi na spletu.

Deli naprej