Petek, 26. maj 2023

Knjiga receptov za zdravljenje iz 17. stoletja

Nov Fokus

Fokus na hodniku Loškega muzeja
Fokus na hodniku Loškega muzeja

V razstavnem kotičku Fokus na hodniku Loškega muzeja knjigo receptov za zdravljenje iz 17. stoletja Freywillig-auffgesprungener Granat-Apffel, Des Christlichen Samaritan.

Gre za sistematično urejeno zbirko receptov in predlogov za zdravljenje, ki daje vpogled v ljudsko medicino 17. stoletja. Opisanih je kar okoli 1750 receptov za zdravljenje bolezni. Knjiga je bila prvič natisnjena leta 1695 v knjigarni Leopolda Voigta na Dunaju. Ponatisi so poleg opisov zdravilnih rastlin, takratnih zdravniških praks, magičnih načinov zdravljenja in vraževerja vsebovali tudi kuharske recepte. Zadnji ponatis knjige je bil leta 1863 v Stuttgartu. Delo je v 18. stoletju sodilo med najbolj razširjene priročnike s področja ljudske medicine v nemško govorečih predelih in je imelo velik vpliv na takratno zdravniško prakso. Z uveljavitvijo uradne medicine ter vedno večjo uporabo farmacevtskih pripravkov pa je med 19. stoletjem izgubljalo pomen.

Knjiga se je do danes ohranila v zbirki knjig nekdanjega nunskega samostana, ki jo danes hrani Loški muzej Škofja Loka. Točnega podatka o tem, po kakšni poti je prešla v last škofjeloškega samostana, žal ne vemo.

Vabljeni na ogled!