Četrtek, 20. februar 2020

Letni program 2020

Razstava 40+ ... Skozi čas in naprej ... je na ogled do 3. maja 2020. <em>Foto: Janez Pelko</em>
Razstava 40+ ... Skozi čas in naprej ... je na ogled do 3. maja 2020. Foto: Janez Pelko

Občasne razstave

Galerija na Gradu

 • 40+ ... Skozi čas in naprej ...: 40 let Združenja umetnikov Škofja Loka
  20. 11. 2019–3. 5. 2020
   
 • Uporabna sodobna in renesančna keramika: Katalog slovenskih glin in loška slikana meščanska keramika
  13. 5.–20. 9. 2020

  Ekipa: Urban Magušar, Jože Štukl, Simona Žvanut (koordinatorka); partner: Rokodelski center DUO (Katarina Sekirnik).

  Razstava izbora loške slikane meščanske keramike iz 16. in 17. stoletja iz naših zbirk v navezavi s projektom Katalog slovenskih glin lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja. Na ta način bomo celoviteje predstavili eksponate iz lastnih zbirk in jih preko projekta Katalog slovenskih glin povezali s predstavitvijo raznolikosti gline pri nas in njenega pomena za slovensko lončarsko tradicijo, torej tesno povezavo med materialom in tehniko oblikovanja, dekoracije in detajlov. Hkrati bomo z razstavo avtorske keramike Urbana Magušarja v Rokodelskem centru DUO izpostavili povezanost prav teh tradicionalnih izhodišč s sodobnimi oblikovalskimi smernicami.
   
 • Foto Loka / Loške impresije
  7. 10. 2020–april 2021

  Ekipa: Miha Colner, Nina Misson, Saša Nabergoj (vodja projekta), Boštjan Soklič

  Foto Loka je raziskovalno-razstavni projekt, ki bo prikazal pregled fotografske ustvarjalnosti na Loškem od konca 19. stoletja do danes ter se osredotočil predvsem na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega okolja, do mesta oziroma prostora, v katerem živijo. Na razstavi bo tako predstavljen izbor fotografskih del modernih in sodobnih ustvarjalcev, bodisi umetniških fotografov bodisi likovnih umetnikov, ki uporabljajo fotografijo kot del svoje interdisciplinarne prakse. Posebej bo poudarjen tudi fenomen konstituiranja zgodovine skozi fotografijo in vizualno kulturo, saj podobe vselej pričajo o družbeni sferi in lokalni zgodovini.

  Razstava je zastavljena kot večmedijska postavitev, prostorska instalacija s fotografijami na različnih nosilcih, študijsko-laboratorijska postavitev arhiva Toneta Mlakarja, scenska postavitev zbirke Vlastje Simončiča, vse to pa bo dopolnjeno z večplastnim spremljevalnim programom (delavnice starih tehnik, npr. Dagerotipija, vodstva fotografov, umetnikov) in dvojezično publikacijo.

  Projekt Foto Loka / Loške impresije zajema 120-letno obdobje razvoja fotografije, od njenih najzgodnejših začetkov na Loškem (Avgust Berthold), časa med obema vojnama (atelje Šelhaus), povojnega obdobja med 1945 in 1990 (Edi Šelhaus, Tone Mlakar, Vlastja Simončič, Peter Pokorn st.) do pregleda sodobnih fotografskih praks (Sašo Kočevar, Tomaž Lunder, Igor Pustovrh, Janez Pelko, Urban Babnik, Mito Gegič, Sanela Jahić). Gre za delovno, ne končno listo sodelujočih.

  Projekt je del širše raziskave, v okviru katere se raziskuje, dokumentira, digitalizira fotografsko umetnost, ki se bo zaključila z njeno umestitvijo v stalne umetnostne zbirke.

Galerija Ivana Groharja

 • Tomaž Furlan: Zajtrk na jutranjem vlaku II.
  29. 1.–29. 3. 2020

  Kustosinja: Barbara Sterle Vurnik

  Tomaž Furlan delno prestavlja svojo razstavo Zajtrk na jutranjem vlaku, ki jo je imel decembra 2019 v Galeriji Škuc, v Galerijo Ivana Groharja.
   
 • Zornice
  8. 4.–7. 6. 2020

  Kustosinja: Barbara Sterle Vurnik

  Interdisciplinarni in večmedijski razstavni projekt Zornice bo nadgradnja umetniškega dogodka, ki se je zgodil jeseni 2019 v zgodnjih jutranjih urah v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Avtorji, ki so v sklopu dogodka izvedli vizualne intervencije v crngrobško cerkev (slikarki Agata Pavlovec in Maja Šubic), zvočne improvizacije srednjeveške glasbe (Cappella Carniola in Makalonca), plesni performans (Barbara Kanc), branje slovenskih ljudskih pesmi (Bojan Trampuž) in jih dokumentirali (fotograf Tone Štamcar), bodo zvočno-vizualno in ambientalno postavitev tokrat zasnovali v galeriji.
   
 • Aleš Gregorič
  17. 6.–6. 9. 2020

  Kustosinja: Barbara Sterle Vurnik

  Aleš Gregorič bo svoj najnovejši cikel fotografij (urbane krajine) predstavil v formatu prostorske fotografske instalacije.
   
 • Maruša Štibelj
  16. 9. –15. 11. 2020

  Kustos: Boštjan Soklič

  Maruša Štibelj se bo predstavila z multimedijsko intervencijo, v kateri bo povezala kolaž s pisano besedo, zvokom in animacijo.


  Vsaka razstava bo imela zloženko z daljšim tekstom kustosa, končna letna publikacija pa bo poleg teh zbranih tekstov prinesla tudi pogovore s sodelujočimi umetniki o njihovi praksi, fotografije postavitev (pomembno za razumevanje tovrstnih “site specific” postavitev) in ponatis kritik kulturnega novinarja Igorja Kavčiča iz Gorenjskega glasu.
   
 • Izložbe domišljije
  28. 11.–sredina januarja 2021

Galerija Franceta Miheliča, Kašča

 • France Mihelič: fotografski pogled
  november 2020

  Kustos: Boštjan Soklič

  Niz portretnih fotografij različnih avtorjev nam ponuja vpogled v zasebnost slovenskega slikarja Franceta Miheliča. Preko fotografij sledimo umetniku skozi različna življenjska obdobja, ki so ga kot človeka zaznamovala in pustila močne sledi tudi v njegovi umetnosti. Razstava je zamišljena kot dokumentarni sklop umetnikovih življenjskih postaj, ki ni pomemben zgolj zaradi upodobitev Franceta Miheliča, temveč tudi zaradi prikaza okolij, v katerih se je nahajal, v njih snoval svoje zamisli in načrtoval umetniška dela. Fotografije kot dokumenti nekega časa dopolnjujejo naše dosedanje poznavanje Miheliča kot umetnika in nam omogočajo boljše razumevanje njegovega življenja in dela.  

Stalne zbirke

Fokus

Razstavni prostor Fokus je namenjen predstavljanju novih muzejskih pridobitev, izbranih predmetov iz depojev ali dodatni obdelavi in osvetlitvi določenih eksponatov iz stalne zbirke. S slednjimi želimo namreč ves čas aktualizirati in nadgrajevati našo stalno postavitev. Program Fokusa se v letu 2020 povezuje z našim razstavnim programom, raziskovanji kustosov in novimi donacijami.

Predvidene teme: Kalanova skrinja iz stalne zbirke, nove arheološke najdbe na Trati – bronastodobna naselbina, cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu itn.

Etnologija

Par v noši, ki se vsebinsko in časovno ujema s Franjo in Ivanom Tavčarjem, bomo preselili v zgodovinsko zbirko in predstavili pojem narodne noše v njenem zgodovinskem kontekstu. Dodane bodo fotografije Franje in Ivana v narodni noši.