Sreda, 29. marec 2023

Loške vedute Janeza Hafnerja

Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem
Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem
Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem
Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem
Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem
Janez Hafner, Loške impresije, 2011, risba s tušem

Janez Hafner spada med pomembnejše slovenske slikarje urbanega pejsaža. Glavni medij njegovega slikarskega izraza je loška krajina – srž njegovega likovnega ustvarjanja. Upodabljal jo je na samosvoj način, zaznamovan z nemirnimi slikarskimi potezami ter intenzivnim koloritom. V 70. letih prejšnjega stoletja je prevzel estetiko novega realizma, v 80. pa se je uveljavil kot eden ključnih avtorjev, ki so v okvir domačega krajinskega slikarstva uvedli novo senzibilnost in samosvoje, za to zvrst netipične likovne pristope.

Pred kratkim smo v okviru raziskovanja opusov loških likovnih umetnikov dokumentirali sedem Hafnerjevih del na temo loške krajine, v osnovi namenjenih slikovni opremi koledarja. Gre za risbe srednjega formata, izvedene v tehniki risbe s tušem leta 2011. Žal zaradi slikarjeve bolezni projekt (zamišljen v sodelovanju s fotografom Tomažem Lundrom) ni bil nikoli realiziran. Janez Hafner je širši javnosti poznan predvsem po topografsko nedoločljivih apokaliptičnih krajinah, v katerih je naravno motiviko spremenil v futuristično prizorišče, manj pa po portretih, tihožitjih in risbah.

Najdene Hafnerjeve risbe so neraziskan avtorjev segment, vsekakor potreben strokovne obdelave. Mestni prizori Škofje Loke razodevajo Hafnerjevo zanimanje za usklajeno dinamiko ritma likovnih elementov, naslon na konkretnost krajine, pretehtano kompozicijsko gradnjo in sproščeno risarsko gesto. Prav na vseh delih slikar ohranja celovitost formata, delujočega urejeno in uravnoteženo, ob tem pa vzdržuje površinsko napetost. Za razliko od večjih krajinskih upodobitev krajine v tehnikah akrila ali olja na platno Hafnerjeve risarske upodobitve mestnih vedut ponujajo gledalcu niz detajlov opisnega karakterja, s katerimi se v Loki vsakodnevno srečujemo, a jih ne opazimo. Obvladovanje perspektive omogoča umetniku nove možnosti prodorov v slikovni prostor, podan v mnogoterih nadrobnostih, a še vedno ujet na papir kot trdno zgrajena in urejena celota. Mestno veduto Hafner gradi v med seboj tekoče povezanih prostorskih planih, s šrafiranjem pa ustvari neko posebno trepetanje atmosfere, ki po razpoloženju spominja na njegove impresionistične predhodnike.

Z dokumentiranjem risb Janeza Hafnerja Loški muzej Škofja Loka dopolnjuje vedenje o bogati slikarski zapuščini enega pomembnejših slikarjev z območja Škofje Loke in odpira novo poglavje v raziskovanju ter promoviranju loške kulturnozgodovinske dediščine na področju slikarstva.

Pripravil: Boštjan Soklič