Sreda, 24. maj 2023

Med prejemniki Valvasorjevih nagrad in priznanj za leto 2022 tudi kustos Jože Štukl

Valvasorjevi nagrajenci za leto 2022 <em>Foto: Urša Rahne</em>
Valvasorjevi nagrajenci za leto 2022 Foto: Urša Rahne
Valvasorjevi nagrajenci z Gorenjske <em>Foto: Tina Dokl</em>
Valvasorjevi nagrajenci z Gorenjske Foto: Tina Dokl

Na slovesni podelitvi, ki se je odvijala ob mednarodnem dnevu muzejev, 18. maja 2023, je Slovensko muzejsko društvo v Narodni galeriji v Ljubljani podelilo najvišje stanovske nagrade s področja muzealstva za posebne dosežke za leto 2022. Med nagrajenci je bil tudi Jože Štukl, muzejski svetnik iz Loškega muzeja.

Komisija za Valvasorjeva odličja je v letu 2023 prejela kar 25 nominacij za različne kategorije Valvasorjevih odličij. Zaradi velikega števila odličnih in raznolikih prijav je imela zahtevno delo. Podrobno je proučila vse prispele vloge in si ogledala vse nominirane projekte.

Jože Štukl je kot eden izmed avtorjev sodeloval pri medmuzejski razstavi Ženske zgodbe: mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete. Razstava je prejela Valvasorjevo priznanje – Valvasorjev nagelj, ki se podeljuje projektom s poudarkom na socialni empatiji – za zgledno sodelovanje skupine muzealcev ter drugih strokovnjakov in sodelavcev z različnih področij ter aktualizacijo družbene vloge žensk skozi čas.

Razstava z dvojezičnim katalogom na 130 straneh in spletno postavitvijo aktualizira žensko vprašanje in položaj žensk v preteklosti in sedanjosti. Vodi h kritičnemu razmisleku o vlogi žensk danes, o sodobnih ženskih gibanjih in socialni empatiji. Vlogo ženske skozi čas in njene različne družbene funkcije, bodisi kot kneginje, soproge, ljubice, matere, delavke, sužnje itd. osmišljajo premišljeno izbrane muzealije iz kar devetih sodelujočih muzejev in s sodelovanjem kar 13 kustodinj in enega kustosa ter drugih strokovnih sodelavcev. Avtorsko skupino projekta sestavljajo: ddr. Verena Perko, vodja projekta in soavtorica (Gorenjski muzej), Snježana Karinja in Nadja Terčon (Pomorski muzej Piran), dr. Maša Sakara, Špela Prunk (Pokrajinski muzej Koper), Petra Stipančić (Dolenjski muzej Novo mesto), Barbara Trnovec, dr. Maja Bausovac (Pokrajinski muzej Celje), Oži Lorber in Jana Puhar (Posavski muzej Brežice), dr. Karla Oder (Koroški pokrajinski muzej), Aleksandra Nestorovič (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož), Jože Štukl (Loški muzej) ter strokovnjaki in sodelavci z drugih področij: Andrej Preložnik, mag. Matjaž Novšak, prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc, doc. dr. Tanja Nuša Kočevar, izr. prof. dr. Dejana Javoršek, Gregor Oštir, Anže Mrak in drugi.

Ne le številčnost sodelujoče avtorske ekipe, k poglobljeni predstavitvi razstavne tematike prispeva tudi vključevalno povezovanje različnih strokovnih področij arheologije, etnologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, grafičnega oblikovanje ter informacijske in grafične tehnologije. Demokratičnost izbire znotraj razstavnega koncepta dokazujeta uspešna postavitev in izvedba najrazličnejših spremljevalnih obrazstavnih dejavnosti na vseh lokacijah sodelujočih muzejev, v prihodnosti pa se predvideva tudi gostovanje na Hrvaškem in v Srbiji.

Na spletu je dostopna tudi spletna verzija razstave.