Četrtek, 1. julij 2021

Medeno pecivo na Loškem

Nov Fokus

Medeno pecivo na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Medeno pecivo na Loškem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko

V razstavnem kotičku Fokus na hodniku Loškega muzeja v okviru projekta Naša kuhna predstavljamo medeno pecivo na Loškem, ki ima na tem območju že večstoletno tradicijo. V samostanu klaris v Škofji Loki so s peko medenega peciva nune začele že vsaj v začetku 18. stoletja, po Jožefinskih reformah (1782) pa so delo nadaljevale uršulinke. Ločani so to pecivo imenovali nunski lect. Izdelano je bilo iz ržene moke, medu ter mešanice začimb, oblikovano pa s pomočjo izrezljanih lesenih modelov. Namenjeno je bilo predvsem cerkveni in posvetni gosposki ter meščanom.

Izdelovanje medenega peciva, imenovanega mali kruhek, je ena od pomembnejših rokodelskih veščin na Škofjeloškem. Danes ga obvladajo le še posameznice, zato je skrb za ohranjanje te dediščine še toliko večja. Izdelovanje malega kruhka in lesenih modelov je bilo leta 2018 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine.

Deli naprej