Ponedeljek, 23. januar 2023

Na stičišču telesnosti in razkroja

France Mihelič, 80. leta prejšnjega stoletja <em>Foto: Tihomir Pinter</em>
France Mihelič, 80. leta prejšnjega stoletja Foto: Tihomir Pinter
France Mihelič, Apokalipsa, 70. leta prejšnjega stoletja, akril, Galerija Franceta Miheliča, Kašča v Škofji Loki
France Mihelič, Apokalipsa, 70. leta prejšnjega stoletja, akril, Galerija Franceta Miheliča, Kašča v Škofji Loki

V mariborski galeriji Media Nox so študentje dodiplomskega študija na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na letošnji semestrski razstavi predstavili nekatera izjemna, a redko videna dela našega rojaka, slikarja Franceta Miheliča (1907–1098). Risbe in grafike, ki so jih študenti izbrali za razstavo, zajemajo dve pomembni temi, ki sta Miheliča spremljali skozi celotno življenjsko ustvarjanje: krajino in figuro.

Med pripravo izbora razstavljenih del so imeli priložnost rokovati z obsežnim opusom Miheličevih risb, skic, grafik in grafičnih ciklov, ki jih po večini (kar se tiče del na papirju) hranijo v Grafičnem kabinetu Franceta Miheliča na Ptuju, delujočega pod okriljem Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. S ptujskim muzejem že vrsto let uspešno sodeluje tudi Loški muzej Škofja Loka, ki v Miheličevi galeriji v Kašči hrani predvsem dela v akrilni tehniki. Za potrebe omenjene razstave smo študentom omogočili dostop do fotografskega gradiva (v povezavi z Miheličem), ki ga imamo v Loškem muzeju.

Tematiko Miheličevega likovnega raziskovanja motivov krajine in figure so študenti zaradi želje po kar najboljšem prikazu umetnikovega opusa še dodatno razdelili na teme. Razstava spremlja izginjanje realne krajine na primerih, kjer je ta prehod skorajda neopazen in subtilen, a vseeno zaznaven, predvsem v delih iz 50. let prejšnjega stoletja. France Mihelič je tudi izjemno pomemben zapisovalec časa, ki je s svojo vojno in žalobno krajino skrbno dokumentiral grozote druge svetovne vojne, ki jo je sam doživel.

Razstava tudi dobro kaže Miheličevo sposobnost upodabljanja človeškega telesa, ki je najbolj vidna v njegovih študijskih risbah. Opazimo lahko, da težišče njegovega upodabljanja sloni predvsem na telesu in ne na obrazu, ki je zgolj nakazan z nekaj potezami. Pomemben del Miheličevega opusa, vezanega na figuro, pa so zagotovo njegove risbe z erotično in ljubezensko tematiko, ki izhajajo iz vsega prej naštetega in namerno predstavljajo nasprotje bolečini in trpljenju, saj so naboj človeške energije in moči.

Razstava Miheličevih del v galeriji Media Nox, pospremljena z na videz skromno, po vsebini pa bogato publikacijo, je drugo dejanje študentskega razstavnega projekta v povezavi z raziskovanjem risb in grafik Franceta Miheliča, ki jih hranijo v ptujskem muzeju. Projekt se bo še nadaljeval. Razstava z naslovom Preplet čutnosti in (ne) minljivosti življenja v risbah in grafikah Franceta Miheliča bo na ogled tudi med 8. februarjem in 26. marcem 2023 v Miheličevi galeriji na Ptuju, kot del dogodkov, povezanih s praznovanjem 130. obletnice obstoja ptujskega muzeja.

Pripravil: Boštjan Soklič