Torek, 4. julij 2023

PRAZNUJEMO 1050 LET OD PRVE OMEMBE LOKE

Fokus

PRAZNUJEMO 1050 LET OD PRVE OMEMBE LOKE
PRAZNUJEMO 1050 LET OD PRVE OMEMBE LOKE
PRAZNUJEMO 1050 LET OD PRVE OMEMBE LOKE

Ob praznovanju 1050. obletnice prve omembe Loke smo v Loškem muzeju v stalni zbirki Loško gospostvo postavili povsem novo obliko kotička Fokus. Uvodni del smo posvetili prvim darilnim listinam, s katerimi se je oblikovalo Loško gospostvo, ki so ga kar 830 let vodili freisinški škofje kot zasebno posest.

30. junija 973 je nemški cesar Oton II. (955–983) s prvo darilno listino freisinškemu škofu Abrahamu (pred 940–994/993) podaril obsežno ozemlje Selške doline z Loko in zahodni del Sorškega polja v takratni mejni grofiji Kranjski. 23. novembra istega leta pa je sledila druga darilna listina, s katero je freisinška škofija dobila še vzhodni del Poljanske doline in vzhodni del Sorškega polja.

Listine poleg Loke (Stara Loka) omenjajo še nekatere druge kraje: Susane (prebivalci Suhe), Sabniza (Žabnica), Zelsah (Selca v Selški dolini); od vodnih imen Zourica (Selška Sora), Cotabla oziroma Chotabla (Hotaveljščica) in Goztehe (Gosteški potok). Navedena pa so tudi nekatera druga zemljiščna imena: gora Lubnic – Lubnik, Stresoubrod – prehod čez Soro nad naseljem Ladja pri Medvodah, gozd Zourska ali Szovrska Dubravua – Dobrava na Sorškem polju itd.

S prvima darilnima listinama je bil tesno povezan freisinški škof Abraham, na katerega se nanaša legenda o nastanku loškega grba z zamorcem. Freisinška mesta in trgi so že v srednjem veku imeli podobo zamorca v svojih pečatih. Podoba zamorca krasi tudi pečatnik mesta Škofje Loke iz leta 1300. Nekaj let zatem se je prva barvna upodobitev zamorca pojavila v začetni inicialki urbarja škofa Konrada. Poleg tega se od druge polovice 15. stoletja barvna podoba loškega grba nahaja še na sklepniku v cerkvi sv. Jakoba, leta 1513 je loški grb, poleg drugih, dal upodobiti meščan Wolfgang Schwarz na svoji hiši v mestu, konec 17. stoletja ga je Janez Vajkard Valvasor vključil v zbirko kranjskih grbov, leta 1700 pa je bil izdelan kositrni krožnik z vgravirano njegovo podobo. Slednjega smo ob praznovanju 1050-letnice prve omembe Loke postavili na ogled v zbirki Loško gospostvo.

Pripravila: Biljana Ristić, viš. kustos. za zgod.