Petek, 4. oktober 2019

Predstavitev publikacije Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?

Sodelovanja naših kustosov

V torek, 1. oktobra, je Mojca Šifrer Bulovec, kustosinja etnologinja v Loškem muzeju, v Rokodelskem centru Ribnica predstavila novo publikacijo Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?, ki je nastala v okviru istoimenskega projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Publikacijo sta predstavili avtorici Mojca Šifrer Bulovec in Tina Zajc Zver.

Publikacija vsebuje spremno besedo Urbana Magušarja z naslovom Slovenska glina – med realnostjo/zgodovino in utopijo in željami, prispevek Mojce Šifrer Bulovec z naslovom Lončarstvo v ribniški dolini – zgodovinsko etnološki pregled in Predstavitev sodobnih ribniških lončarjev in njihovih izdelkov Tine Zajc Zver.

Pobuda za izdajo publikacije je bilo diplomsko delo Mojce Šifrer Bulovec, ki je kot prva strokovna zaposlena v Muzeju Ribnica opravila obsežno terensko raziskavo med ribniškimi lončarji in raziskala načine izdelovanja lončenine, vrste lončenine, ki so jo izdelovali, prodajo in način življenja lončarjev.

V drugem delu so predstavljeni še ribniški lončarji oz. lončarske družine, ki se še ukvarjajo z lončarstvom: Lončarstvo Bojc, Lončarstvo Pogorelec-Češarek, Lončar Anton Nosan in Lončarstvo Nosan.

Naslovnica publikacije Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri? <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Naslovnica publikacije Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri? Foto: Rokodelski center Ribnica
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. Foto: Rokodelski center Ribnica
+6Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. Foto: Rokodelski center Ribnica
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>
Predstavitev publikacije, 1. 10. 2019, Rokodelski center Ribnica. <em>Foto: Rokodelski center Ribnica</em>