Četrtek, 30. april 2020

Spletni arhiv Združenja umetnikov Škofja Loka

Tomaž Furlan in Boštjan Soklič <em>Foto: Barbara Sterle Vurnik</em>
Tomaž Furlan in Boštjan Soklič Foto: Barbara Sterle Vurnik
Barbara Sterle Vurnik in Nejč Slapar <em>Foto: Boštjan Soklič</em>
Barbara Sterle Vurnik in Nejč Slapar Foto: Boštjan Soklič

V izobraževalni kotiček Muzej+ smo dodali Spletni arhiv Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL). V njem predstavljamo gradivo o sedanjih in preteklih umetnikih in umetnicah ZUŠL-a ter njihovem delu: življenjepise, predstavitve umetniških praks, vizualno gradivo in dokumentacijo, ki je nastala tekom večletne raziskave. Javnosti tako celovito predstavljamo umetniško delovanje članov in članic ZUŠL-a od ustanovitve do danes. Poudariti skušamo pomen članov ZUŠL-a za kulturno in umetniško življenje Škofje Loke z okolico in v polnosti predstaviti široko paleto njihovih dejavnosti.

Spletni arhiv ZUŠL je rezultat (4. faza) daljšega raziskovalnega projekta na temo pregleda dejavnosti članov ZUŠL-a, ki sva se ga zagnano, a odgovorno lotila z umetnostno zgodovinarko in kolegico muzealko Barbaro Sterle Vurnik. V prvi fazi sva se študijsko posvečala zbiranju knjižnega ter ostalega dokumentarnega in podatkovnega gradiva, ki zadeva člane združenja in njihovo delo v premenah desetletij od začetkov. V drugi fazi sva se podala na teren, obiskala avtorje v njihovih ateljejih, se z njimi pogovarjala in pregledala opuse vsakega posameznega ustvarjalca. Zanimala naju je specifika umetniške izraznosti in vsebinska širina vsakega posameznika, pri izboru pa sva se odločala na osnovi kvalitete, aktualnosti in sposobnosti raziskovanja v kontekstu umetniške dejavnosti ZUŠL-a. V tretji fazi sva dela dokumentirala ter v obliki kratkih opisnih tekstov analizirala in nadgradila s strokovnimi interpretacijami, ki jih bomo sprotno nadgrajevali z novimi ugotovitvami in fotografijami umetniških del.

Spletni arhiv, ki ga še dopolnjujemo, ni suhoparno enciklopedična in podatkovno strnjena baza Loškega muzeja na temo ZUŠL-a, ampak odprto zastavljen projekt z neizčrpnimi možnostmi spreminjanja.

Pripravil: Boštjan Soklič

Deli naprej