Sreda, 11. julij 2018

Začenja se celovita obnova strehe Loškega gradu

Loški grad <em>Foto: Jure Nastran</em>
Loški grad Foto: Jure Nastran

V ponedeljek, 16. julija 2018 bomo začeli celovito obnovo strehe Loškega gradu. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala 3 mesece. Celotna investicija znaša cca. 500.000 evrov, za projekt obnove strehe gradu pa smo iz različnih naslovov uspeli pridobiti namenska nepovratna sredstva v skupni višini 371.885 €. V času obnove bo zagotovljen nemoten obisk loškega gradu.

Investitor celovite obnove strehe te prepoznavne škofjeloške arhitekturne ikone in dominante je Občina Škofja Loka, gradbena dela pa bo izvajalo Mizarstvo in tesarstvo Franc Pohleven s.p.. Obnova strehe gradu bo potekala v skladu z izdelanim konzervatorskim načrtom ter popisom del, ki jih pripravljajo v inženirskem podjetju Gea Consult.

Obnovitvena dela bodo obsegala obnovo polkrožnega ometanega napušča, obnovo dimnikov, namestitev linijskih snegolovov in novih žlebov, napeljavo novega strelovoda ter izvedbo ostalih kleparskih del.

Obod gradu bomo utrdili z armirano betonskimi vezmi, izvedena bo menjava dotrajanih delov strešne konstrukcije in letev, obnovili bomo frčade ter zamenjali strešno kritino - z novim bobrovcem.

Izvedena celovita obnova strehe Loškega gradu bo predstavljala osnovo za funkcionalno izkoriščenost podstrešne etaže Loškega gradu za potrebe muzejske dejavnost v prihodnosti.

Za obnovo strehe na Loškem gradu smo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin za leto 2018) uspeli pridobiti 201.885,00 € namenskih nepovratnih sredstev.

Že konec lanskega leta pa smo za omenjeni projekt na projektnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo pridobili 170.000 € nepovratnih namenskih sredstev.

Skupaj smo tako za obnovo strehe na Loškem gradu iz obeh naslovov pridobili nepovratna sredstva v višini 371.885 €.

V času poteka obnove bo mogoč nemoten obisk Loškega gradu in Loškega muzeja, mogoč bo tudi ogled grajskega vrta in obisk gostinskega lokala in gostinskega vrta Bara Freising.

Parkiranje na območju Loškega gradu v času gradbenih del ne bo mogoče.