Sreda, 14. junij 2023

Zaposlimo vodjo projektov in odnosov z javnostmi (m/ž)

Loški muzej Škofja Loka <em>Foto: Sašo Kočevar</em>
Loški muzej Škofja Loka Foto: Sašo Kočevar

V Loškem muzeju Škofja Loka zaposlimo vodjo projektov in odnosov z javnostmi.

Opis delovnega mesta

Vodja projektov in stikov z javnostmi skrbi za muzejske spletne platforme (priprava in objava novic, urejanje arhivov, razvijanje strukture spletne strani itn.), urejanje mesečnega elektronskega muzejskega novičnika, skrbi za digitalni foto in video arhiv dogodkov, pošiljanje tedenskih vabil in komunikacijo z mediji. Pregleduje vse tiskovine pred tiskom in sodeluje z oblikovalcem. Prav tako upravlja družbena omrežija muzeja, sodeluje pri pripravi in koordinaciji muzejskih dogodkov ter je prisoten na dogodkih (fotografiranje, priprava poročil za spletno stran itn.).

Delo obsega tudi uredniško delo in sodelovanje s pedagoško službo (priprava strategij komunikacije muzejskih vsebin na različnih nivojih, sodelovanje pri pripravi spremljevalnih programov pri razstavah, oddaja prijav na vseslovenske in druge muzejske akcije ipd.), razvijanje pristopov za povečevanje dostopnosti muzeja vsem ciljnim publikam in trajnostnega delovanja muzeja, sodelovanje pri pripravi stalnih in občasnih razstav, sodelovanje pri dopolnitvah stalne razstave, aktivno udeleževanje strokovnih izobraževanj itd.

Izbran kandidat oz. kandidatka bo sodeloval_a pri pripravi in vodenju muzejskih projektov (evropski projekti itn.), pri pripravi in izvajanju različnih projektov, ki vključujejo partnerje zlasti iz lokalne skupnosti (las projekti idr.) ter pri tem skrbi za koordinacijo in organizacijo dela zunanjih izvajalcev (priprava letnih dogovorov, časovnic itn.).

Delo poteka na sedežu javnega zavoda in dislociranih enotah, občasno tudi v manj ugodnem času (večer, vikend, praznik). Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas (za nedoločen čas) s poskusno dobo 5 mesecev.

Zahtevana izobrazba in znanja

Za delovno mesto se zahteva visokošolska izobrazba 2. stopnje (prejšnja visokošolska univerzitetna) s področja humanistike (razen jezikov), poznavanje strokovno-vsebinskega področja, usposobljenost za interdisciplinarno delo in opravljanje različnih del v okviru poklica, sposobnost samostojnega odločanja in timskega dela ter aktivno znanje angleškega jezika. Zahtevane so 1-letne izkušnje s področja dela.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Priprava letnih vsebinskih in statističnih poročil koordiniranje nalog, povezanih z urejanjem in vzdrževanjem gradu in okolice sodelovanje pri pripravi strateškega načrta in drugih skupnih dokumentov muzeja.

Zahtevana računalniška znanja:

1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno

Prijave na delovno mesto

Prijava mora vsebovati:

  • CV (vsebuje naj relevantne delovne izkušnje in kontakte delodajalcev);
  • motivacijsko pismo.

Kandidati in kandidatke prijavo pošljejo po e-pošti na naslov luka.stepec@loski-muzej.si (Luka Štepec) najkasneje do 23. 6. 2023. Za več informacij smo dosegljivi prek telefona in e-pošte.

Izbor in začetek dela

Pogovori s kandidati in kandidatkami bodo potekali v Loškem muzeju v četrtek, 29. 6., in petek, 30. 6., med 9.00 in 18.00 uro.

Začetek dela: po dogovoru.

Objava delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje.