Mojca Ferle in Mojca Šifrer Bulovec: Zgodovina klekljanja na Slovenskem

Dvorec Visoko, 15. 7. 2021

Mojca Ferle in Mojca Šifrer Bulovec: Zgodovina klekljanja na Slovenskem
Dvorec Visoko, 15. 7. 2021
Mojca Ferle, muzejska svetnica v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, in Mojca Šifrer Bulovec, muzejska svetovalka v Loškem muzeju Škofja Loka, sta v Dvorcu Visoko predstavili zgodovino klekljanja na Slovenskem s poudarkom na loškem oz. gorenjevaškem območju. Sprehodili smo se od prvih omemb klekljanja na Slovenskem, prek pomena ustanov v Ljubljani, ki so ključno vplivale na razvoj klekljane slovenske čipke, ter vpetosti loškega območja v to dogajanje, vse do vpisa klekljanja čipk v Sloveniji na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva leta 2018.
Predavanje sta organizirala Zavod Poljanska dolina in Loški muzej Škofja Loka.
Snemanje in montaža: Toni Poljanec