Jože Štukl: Keramični zakladi Loškega muzeja

Loški muzej, 19. 10. 2020

Predavanje // Jože Štukl: Keramični zakladi Loškega muzeja

Loški muzej, 19. 10. 2020

Kustos za arheologijo Jože Štukl je v besedi in sliki predstavil del keramičnega bogastva srednjega in novega veka, ki se skriva v zbirkah in depojih Loškega muzeja Škofja Loka.
Predavanje je bilo del spremljevalnega programa razstave Glina v prostoru in času.
Snemanje in montaža: Toni Poljanec