S. Marta Triler: Nunske šole na Loškem gradu

Loški muzej, 29. 8. 2019

Predavanje // s. Marta Triler: Nunske šole na Loškem gradu
Loški muzej, 29. 8. 2019
V okviru Muzejskega tedna ob 80-letnici Loškega muzeja nam je predavateljica sestra uršulinka Marta Triler predstavila šole, ki so jih vodile uršulinke in so bile locirane na loškem gradu. Najprej nam je predstavila situacijo uršulinskih notranjih šol in internata v zadnji četrtini 19. stol. ter razloge za nakup in preureditev grajske stavbe. Z novimi prostori na Loškem gradu se je odprla možnost za razmah različnih vrst šol, od notranje ljudske in meščanske šole, preko možnosti poklicnega usposabljanja pa vse do ženskega učiteljišča. Delovanje internata nam je predstavila tako z organizacijskega kot vsebinskega vidika, preko krajših odlomkov iz šolskih letnih poročil in samostanske kronike pa smo dobili vpogled v takratno življenje v samostanu in notranjih šolah.
Predavanje je bilo izvedeno v okviru Muzejskega tedna ob 80-letnici Loškega muzeja.
Snemanje in montaža: Tone Poljanec