Tanja Grmovšek: Le kaj bi z grajskimi lipami?

Loški muzej, 8. 5. 2019

Le kaj bi z grajskimi lipami?
Lipov drevored in druga drevesa na območju Loškega gradu - naj jih "obglavimo", odstranimo ali občudujemo?
Loški muzej, 8. 5. 2019
Tanja Grmovšek nam je na predavanju predstavila kompleksnost strokovne obravnave dreves na območju Loškega gradu, ki jo pripravlja za potrebe priprave konservatorskega načrta za grajski park Loškega gradu. Drevesa so bila obravnavana na podlagi njihovega stanja v času terenskega dela, opravljenih analiz, preverjanja dostopnih historičnih virov, problematike odstranjevanja velikih dreves z vidika nastanka novih rastnih razmer in vpliva na stabilnost ter morebitnih gradbenih del. Na podlagi več dejavnikov se je podala ocena pričakovanega razvoja dreves ter nekaj izhodišč za usklajevanje interesov vseh pristojnih ustanov ter iskanje najboljših rešitev za vzdrževanje ter morebitne nadomestne saditve.
Tanja Grmovšek je arboristka svetovalka, ISA certificirana arboristka z mednarodno licenco, univ. dipl. inž. gozd. – usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Leta 2010 je prejela mednarodno priznanje "ISA True Professional of Arboriculture" (ISA True Professional of Arboriculture 2010 Award Winner). Znanje o študiju dreves nabira od leta 1996, že več kot 15 let se poklicno ukvarja z arboristiko in urbanim gozdarstvom. Na področju arboristike in urbanega gozdarstva se redno dodatno izobražuje ter s tem obnavlja članstvo v strokovnih organizacijah in strokovne certifikate. Od leta 2007 je članica Mednarodne zveze arboristike (International Society of Arboriculture). Leta 2008 je opravila strokovni izpit ter pridobila licenco ISA certificiran arborist ML-0333A. Od leta 2016 je overjena članica Ameriške zveze arboristov svetovalcev (American Society of Consulting Arborists). V letu 2017 je uspešno opravila akademijo za arborista svetovalca, ASCA Academy for Consulting Arborists (San Diego, ZDA). Od leta 2007 je tudi redna članica mestnih arboristov (Society of Municipal Arborists). Je tudi članica Arborističnega društva Slovenije.
Dogodek je potekal v sodelovanju z Občino Škofja Loka v sklopu projekta LOŠKO JE EKOLOŠKO.
Snemanje in montaža: Toni Poljanec