Simbolizem zaprtega vrta na Loškem gradu

Loški muzej Škofja Loka, maj 2021

Simbolizem zaprtega vrta na Loškem gradu

Loški muzej Škofja Loka, maj 2021

Nina Misson predstavlja grajski zaprti vrt na severovzhodni strani Loškega gradu. Ta je idejni naslednik uršulinskega vrta, ki je sestram in njihovim gojenkam služil za kontemplacijo in v pedagoške namene, pa tudi njihovega zeliščnega vrta, na katerem so gojile rastline za svojo lekarno. Leta 2009 ga je na takrat neurejeni travniški površini zasnoval arhitekt in urbanist Darko Likar. Gre za enega od uveljavljenih srednjeveških tipov samostanskega vrta, imenovanega hortus conclusus, na kakršnih so gojili zelišča, dišavnice in začimbe.
Vrt je bil obnovljen leta 2020 po konservatorsko-restavratorskem načrtu Projekt grajskega zaprtega vrta v Škofji Loki, ki so ga v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije naredili na podlagi Likarjevih načrtov. Pri obnovi so uporabili tradicionalna znanja in postopke ter lokalne naravne materiale, kot so ostanki portalov, stopnic in okvirjev. Po načrtih konservatorjev je bila urejena tudi zasaditev domačih rastlin.
Produkcija: Loški muzej Škofja Loka, maj 2021