Učna ura iz etnologije

Učna ura iz etnologije
Učna ura iz etnologije

Učna ura iz etnologije vsebuje učni list Križanka 1 in Križanka 2 ter voden ogled ostalih muzejskih zbirk. V etnološki zbirki je predstavljen način življenja v mestu in na podeželju pred industrializacijo in elektrifikacijo. Otroci spoznajo nekdanjo bivalno kulturo (črna kuhinja, stavbarstvo), kmečka opravila in kmečko orodje, poleg poljedelstva in živinoreje tudi čebelarstvo. Seznanijo se z dediščino osmih, nekdaj na Loškem zelo razvitih obrti: sitarstvo, klekljarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvarstvo, izdelovanje umetnega cvetja in malega kruhka.

Primerno za: OŠ 2. in 3. triada, SŠ

Trajanje: 90 min

Cena: 3,60 EUR