Učna ura iz zgodovine

Loško gospostvo, Gradovi, Mesto, Cehi

Učna ura iz zgodovine
Učna ura iz zgodovine

Učna ura iz zgodovine vsebuje učni list Loško gospostvo. Gradovi. Mesto. Cehi. in voden ogled ostalih muzejskih zbirk. Odvija se v zgodovinski zbirki, kjer predstavimo nekdanje loško gospostvo (973–1803), srednjeveško kolonizacijo, Brižinske spomenike, življenje na gradovih (zbirka Zgornji stolp na Kranclju), nastanek in razvoj srednjeveške Loke, mestno samoupravo ter gospodarski in kulturni pomen mesta na sotočju Selške in Poljanske Sore (cehi, Škofjeloški rokopis, Škofjeloški pasijon, kopija freske Sveta Nedelja).

Primerno za: OŠ 2. in 3. triada

Trajanje: 90 min

Cena: 4,00 EUR

Dodatni učni list: 1,30 EUR