Pletarstvo

Priročnik na temo pletarstva

Pletarstvo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Foto: Fototeka Loškega muzeja
Pletarstvo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Foto: Fototeka Loškega muzeja

Pletarstvo je bilo v preteklosti močno razvito kot hišna obrt, danes pa to tradicijo nadaljujejo le še redki mojstri rokodelci. V želji, da bi se tovrstne prakse ohranile, smo se povezali Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora), Loški muzej Škofja Loka in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Vsak na svojem območju smo dokumentirali tradicionalne postopke pletarstva: v Škofji Loki pletenje z vitrami, v Rogatcu pa s šibjem.

V uvodnem delu priročnika Mojca Šifrer Bulovec, kustosinja etnologinja Loškega muzeja Škofja Loka, predstavi zgodovino pletarstva na Loškem, od prvih pisnih virov, ki omenjajo pletene koše, do druge polovice prejšnjega stoletja. Tajda Jerkič, etnologinja in sodelavka Rokodelskega centra DUO Škofja Loka, prikaže zgodbo pletarja Janeza Krišlja, ki izhaja iz pletarske družine in nadaljuje stoletja staro izročilo pletarstva na Gorenjskem. Vključen je postopek izdelave škundre – košare z ravnim dnom, ki je bila v Poljanski dolini v rabi za delo na njivi – iz leskove vitre. Celoten postopek v priročniku je opremljen tudi s QR-kodami, ki bralca odpeljejo na povezavo do ustreznega odlomka v dokumentarnem filmu. V zadnjem delu Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec predstavi zgodovino in razvoj pletarstva iz šibja na območju Rogatca in Obsotelja. Nato je predstavljena pletarska mojstrica Zdenka Pulko in postopek izdelave opletene steklenice in leske – podlage za sušenje zelišč, gob in sadja.

Brezplačni priročnik je v fizični obliki mogoče dobiti v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka in na recepciji Loškega muzeja Škofja Loka.

Vsebine so del projekta Roko-delci, ki na območju LAS loškega pogorja povezuje Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, Razvojno agencijo Sora (RC DUO Škofja Loka), Loški muzej Škofja Loka in Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarja Loški muzej Škofja Loka, ki je nosilec aktivnosti.

Prenesi datoteke