Zoran Kuzmanović

Avtoportret 3 (Okvir), Aluminij, jeklo, 2017
Avtoportret 3 (Okvir), Aluminij, jeklo, 2017

Zoran Kuzmanović je kipar iz Smedereva (Srbija), ki izdeluje manjše kovinske skulpture, javne plastike in restavrira spomenike v javnem prostoru. Je avtor številnih zaključenih kiparskih sklopov, v katerih prevladujejo skulpture z antropomorfno tematiko. Ustvarja tudi kompleksne organske kiparske kompozicije, povezane v dinamično prostorsko formacijo.

Osrednja značilnost Kuzmanovićeve umetniške prakse je upodabljanje glav, spominjajočih na čelade ali idole iz arhaičnega obdobja človeške zgodovine. V ciklih Avtoportreti in Glave izhaja iz kiparske obravnave glave, procesno abstrahirane ter tako povsem ločene od obraza in telesa. Kuzmanovićeva glava – avtoportret je predmet z jasnimi sledovi izdelave in razvidnim rokopisom umetnika, oblika pa je v tem kontekstu le okvir, ki gledalcu – opazovalcu omogoča neposredno doživetje, izpolnjeno s skrivnostnostjo in humornimi dovtipi. Umetnik galerijski prostor obravnava kot imaginarni kalup ali negativ svojih skulptur, ki šele s postavitvijo pred gledalca postane sestavni del celote.

Kiparstvo Zorana Kuzmanovića je monumentalno ne glede na format, v katerem je izvedeno. Četudi gre za plastike, nastale na osnovi portreta, v resnici ne predstavljajo pravih portretov, temveč bolj izbrano kolekcijo različnih psihičnih stanj, ki gledalcu odpirajo široko pomensko polje za razlago.

 

https://www.zorankuzman.rs/