Ivan Grohar: Dekle iz Sorice

Ivan Grohar: Dekle iz Sorice
Ivan Grohar je eden najpomembnejših slikarjev slovenskega impresionizma. Rodil se je v Sorici nad Železniki in nekaj časa živel v Škofji Loki, kjer je ustvaril nekaj svojih najznamenitejših impresionističnih umetnin. V Loškem muzeju Škofja Loka hranimo njegova zgodnejša dela, zlasti slike z nabožno vsebino in portrete, med njimi tudi Dekle iz Sorice iz leta 1893.
Zvočni opisi usmerjajo gledalca k pozornejšemu opazovanju formalnih značilnosti umetniških del, preko katerih bolj poglobljeno spoznavajo tudi njegovo vsebino in avtorja. Primerni so tudi za slepe in slabovidne.
Zvočni opisi: Branka Gradišar, Gloria Ana Lupus, Simona Žvanut
Vir: Sterle Vurnik, B., Sedem Groharjevih obrazov, v: Moč pogledov: portretno slikarstvo Ivana Groharja (ur. Sterle Vurnik, B.), 17. 5.–2. 10. 2011, Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, Škofja Loka, 2011, str. 34–49.
Branje: Nina Misson
Snemanje in montaža: Toni Poljanec
Loški muzej Škofja Loka, oktober 2022