Svečnik v podobi srednjeveškega služabnika s Stolpa na Kranclju v Škofji Loki

Svečnik v podobi srednjeveškega služabnika s Stolpa na Kranclju v Škofji Loki
Svečnik v podobi srednjeveškega služabnika s Stolpa na Kranclju v Škofji Loki je razstavljen v arheoloških zbirkah Loškega muzeja Škofja Loka, ki predstavljajo bogato srednjeveško in novoveško zapuščino prebivalcev mesta Škofje Loke.
Zvočni opisi usmerjajo gledalca k pozornejšemu opazovanju formalnih značilnosti umetniških del, preko katerih bolj poglobljeno spoznavajo tudi njegovo vsebino in avtorja. Primerni so tudi za slepe in slabovidne.
Zvočni opisi: Branka Gradišar, Gloria Ana Lupus, Simona Žvanut
Vir: Štukl, J., Svetila in njihov razvoj od prazgodovine do srednjega veka, v: Več svetlobe!: svetila od prazgodovine do danes, september 2014, Galerija na gradu, Loški muzej Škofja Loka, Škofja Loka, 2014, str. 11–31.
Branje: Nina Misson
Snemanje in montaža: Toni Poljanec
Loški muzej Škofja Loka, oktober 2022