Pogovor s Francem Novincem

Cikel pogovorov z umetnicami in umetniki v Galeriji Franceta Miheliča

19. 4. 2023 @ 18:00
Prost vstop

V sklopu pogovorov z umetniki bomo v prostoru Zbirke v nastajanju v srednjeveški Kašči poklepetali s škofjeloškim slikarjem, nekdanjim profesorjem na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in častnim občanom Škofje Loke Francem Novincem.

Franc Novinc je znan po podobah loške krajine, ki se po večini vežejo na kraj, kjer se je rodil, se osebnostno in umetniško izoblikoval in kjer še danes živi. Novinc v krajini najdeva čiste, zgovorne oblike, ki mu dajejo neverjetne možnosti za likovne transformacije. Zanj narava ni krajina v klasičnem pomenu, ampak dinamizem vizualnih sil, bolj dogodek kot pojav. Novinc odkriva čisto krajino, še bolj natančno – bistvo krajine (narave), neobremenjene s podrobnostmi, a razgibane in dramatične, podane z enovito in dinamično slikarsko govorico. Velika ljubezen do motivnega sveta s potezami preteklosti in analitični pristop do umetnostne problematike dajeta njegovemu slikarstvu svojstven značaj, ki avtorja postavlja v sam vrh slovenskega slikarstva. Veličina Novinčeve tvornosti je v sposobnosti združevanja sodobne slikarske govorice s prvinsko izraznostjo na izjemno neposreden način, ki mu v slovenskem prostoru ni para.

Deli naprej