Galerijski list Barbara Demšar: Obsijani s soncem

Barbara Demšar: Obsijani s soncem <em>Foto: Janez Pelko</em>
Barbara Demšar: Obsijani s soncem Foto: Janez Pelko

Barbara Demšar: Obsijani s soncem
Galerija Ivana Groharja, 26. 5.–11. 7. 2021

Kustos razstave: Boštjan Soklič

Barbara Demšar se je v Galeriji Ivana Groharja predstavila z novejšim ciklom slik Obsijani s soncem, ki je nastajal med letoma 2018 in 2020. Sestavlja ga petnajst del srednjega formata, naslikanih v tehniki akrila na platno, ki so po tematiki in načinu obdelave motivov razdeljena v dva vsebinsko povezujoča se sklopa. V prvem galerijskem prostoru nas je slikarka soočila z "rumenim" ciklom, poimenovanim po naslovu razstave, v drugem prostoru pa v sklopu Krasni novi prav nori svet svojo paleto spremenila in umirila: ozadja z izrazito cvetno motiviko je npr. obarvala s "toplo" sivino, pri nekaterih delih pa se je povrnila k toplim barvam s svetlobo ožarjene zemlje – k oranžni, okrasti in rdeči.

Cikel likovnih del Obsijani s soncem se v celoti navezuje na umetničino doživljanje narave in naravnih pojavov. Narava umetnici predstavlja večni vir navdiha za lirično zapisovanje vtisov iz ponotranjenega doživljanja loške krajine. Realni motivi, vzeti iz domačega okolja, se pod njenim čopičem spreminjajo v podobo ali vizijo sveta, v katerem je narava nosilka razpoloženja in zgodb: poleg tega je dinamična, poduhovljena in estetska, nikakor pa ni mehanična, brezdušna in le razumsko razložljiva.