Doroteja Gorišek

Doroteja Gorišek <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Doroteja Gorišek Foto: Fototeka Loškega muzeja
Personalni list Doroteje Gorišek. Hrani Loški muzej Škofja Loka. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Personalni list Doroteje Gorišek. Hrani Loški muzej Škofja Loka. Foto: Fototeka Loškega muzeja
Doroteja Gorišek (druga z leve) pri ogledu terena arheološkega izkopavanja v Godeških dobravah pri Retečah, oktober 1958. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Doroteja Gorišek (druga z leve) pri ogledu terena arheološkega izkopavanja v Godeških dobravah pri Retečah, oktober 1958. Foto: Fototeka Loškega muzeja

DOROTEJA GORIŠEK (1910–1997), sestra Mateja; uršulinka, arhivarka, zgodovinarka, muzealka.

Rojena je bila v Stični, osnovno in meščansko šolo je obiskovala v Stični in Šmihelu pri Novem mestu, končala je učiteljišče pri uršulinkah v Ljubljani in maturirala na realni gimnaziji na Poljanah v Ljubljani. Študirala je zgodovino, zemljepis, matematiko in fiziko, diplomirala je leta 1944. Bila je profesorica na uršulinski gimnaziji v Ljubljani, nato je bila zaposlena v Tovarni furnirja v Bodovljah, od leta 1950 do 1961 pa v Loškem muzeju Škofja Loka. Leta 1961 se je izpopolnjevala v Rimu in nato še eno leto v Londonu za angleški jezik, ki ga je nato inštruirala. Od leta 1964 je bila zaposlena kot arhivarka na Občini Kamnik, nato v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Predavala je cerkveno zgodovino na katehetskem tečaju v Ljub­ljani in v raznih župnijah urejala samostanske in župnijske arhive.

V muzeju je bila zaposlena kot arhivarka, ob tem je dokumentirala in inventarizirala precej predmetov in fotografij in bila pobudnica številnih akcij v muzeju, od terenskega dela do postavitve zbirk. Leta 1960 je pripravila občasno razstavo Nastanek in kolonizacija Loškega gospostva. Leto pozneje so bili predmeti vključeni v zbirko Loško gospostvo, ta je imela tri tematske sklope: nastanek Loškega gospostva, kolonizacija gospostva in razvoj kajžarstva. Poleg razstavnih besedil so bile v predstavitev vključene tudi risbe, zemljevidi ter makete Loškega gradu, Zgornjega stolpa na Kranclju in vasi Bitnje. Pisala je kroniko občine Škofja Loka in strokovne članke s področja etnologije in arhivistike, ki jih je objavljala v Loških razgledih.

Za svoje delo v muzejskih in arhivskih državnih ustanovah je leta 1979 prejela priznanje Loškega muzeja in Muzejskega društva Škofja Loka. Leta 1984 je prejela priznanje Arhivskega društva Slovenije in leta 1987 zlato plaketo za delo v Loškem muzeju in Muzejskem društvu v Škofji Loki.

Literatura:

  • Franc Podnar, Doroteja Gorišek s. Mateja (1910–1997), v: Loški razgledi, št. 1, let. 43, Muzejsko društvo Škofja Loka, 1996.
  • Bogdan Kolar, Doroteja Gorišek, v: Arhivi – glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, št. 1-2, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1997.
  • Arhiv Loškega muzeja.
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana – Enota v Škofji Loki, ŠKL 391, Loški muzej Škofja Loka 1948–1984.