Julija Bernik

Julija Bernik (1929–2014) <em>Foto: zasebni arhiv</em>
Julija Bernik (1929–2014) Foto: zasebni arhiv
Učiteljica Julija Bernik z učenci v Čadražah na Dolenjskem, okoli 1950. <em>Foto: zasebni arhiv</em>
Učiteljica Julija Bernik z učenci v Čadražah na Dolenjskem, okoli 1950. Foto: zasebni arhiv

JULIJA BERNIK (1929–2014), učiteljica ortopedagoginja in profesorica defektologije, od 1965 do 1985 ravnateljica OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

Rodila se je v družini s šestimi otroki. Po štirih razredih osnovne šole je šolanje nadaljevala pri uršulinkah v Škofji Loki. Leta 1944 je končala nemško meščansko šolo in se vpisala na ljubljansko učiteljišče.

“Odločila sem se za učiteljico, čeprav mama s tem ni bila nikoli zadovoljna. Rekla je, da bojo ves čas težave, saj je bil povojni čas zelo krut.”

Njeno prvo delovno mesto je bilo na enorazrednici v Čadražah pri Beli Cerkvi na Dolenjskem.

“Iz Novega mesta je bilo tri ure peš do te vasi. Nikjer ni bilo stanovanja, zato sem spala na neki kmetiji v sobi pri gospodinji.”

Kot mlada učiteljica se je znašla v novem idejno-političnem sistemu, s katerim se ni nikoli sprijaznila ali se mu uklonila, saj kljub pritiskom ni vstopila v partijo: “Zavedala sem se, da duševno prizadetih otrok, ki sem jih učila, zaradi svoje odločitve ne bom nič prikrajšala ali pokvarila, saj nikoli ne bi bili ministri ali direktorji. Strašno me je motilo, da bi se morala podrejati načelom nekoga drugega. Mislila sem s svojo glavo.”

Po dveh letih je bila premeščena v Brusnice, od tam pa v domače okolje, na Sv. Ožbolt. Ko so tu leta 1956 šolo zaprli, je odšla v Osnovno šolo Škofja Loka, kjer je poučevala t.i. gorski razred otrok iz okoliških hribov.

Že pri delu z otroki na Dolenjskem si je želela, da bi poglobila svoje znanje s področja učne pomoči tistim, ki se težko učijo. Končala je študij defektologije na tedanji Višji pedagoški šoli v Ljubljani in Visoki defektološki šoli v Zagrebu.

Leta 1959 je na Pomožni šoli v Škofji Loki (danes OŠ Jela Janežiča) postala učiteljica in kasneje ravnateljica.

Bila je med ustanovitelji Občinske komisije za kategorizacijo in evidenco otrok s posebnimi potrebami in Občinskega društva za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam (danes “Sožitje”).

______

Besedilo je bilo pripravljeno v okviru delovanja študijskega krožka Ločanke. Udeleženka krožka, Helena Matičič Hostnik, je marca leta 2017 raziskala in predstavila dve učiteljici: Julijo Bernik in Bogomilo Krvino. Raziskava je bila predstavljena tudi v okviru manjše razstave Muzejska vitrina na hodniku Loškega muzeja.