Meta Sterle

Meta Sterle <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Meta Sterle Foto: Fototeka Loškega muzeja
Murkova listina za življenjsko delo <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Murkova listina za življenjsko delo Foto: Fototeka Loškega muzeja

META STERLE, kustosinja za etnologijo

Marjeta Sterle je v Loškem muzeju začela službovati leta 1960. Sprva je delala kot administratorka, skrbela je za finančno knjigovodstvo, finančne posle za Graben in upravo gradu ter šolske skupine vodila po muzejskih zbirkah. Po izobrazbi je bila etnologinja in umetnostna zgodovinarka. Od leta 1972 do 1995 je v muzeju delala kot kustosinja za etnologijo. Takoj je začela sistematično zbirati, inventarizirati ter dokumentirati predmete in fotografije.

Ukvarjala se je tudi z zbirkami in precej že obstoječih preuredila: leta 1974 zbirko ljudske umetnosti, barvarstva in črne kuhinje, leta 1976 zbirko sitarstvo, leta 1978 čipkarstvo in klobučarstvo ter v letih 1975 in 1978 zbirko glavnikarstvo. Posvečala se je tudi poglobljenim etnološkim raziskavam, katerih rezultate je predstavljala v obliki novi muzejskih zbirk, kot so poljedelstvo, živinoreja, prehrana, transport (1974), svetila (1974), platnarstvo (1974), umetno cvetje in mali kruhek (1983) in narodna noša (1983), dopolnila pa je tudi zbirko stavbarstvo na Loškem (1983).

Svoja dognanja in pridobitve novih predmetov s področja etnologije je predstavljala na manjših občasnih razstavah, ki so takrat potekale v Okroglem stolpu Loškega muzeja. Tako je pripravila razstavo Poslikane panjske končnice na Loškem (1992), Slike na steklo (1992), Velikonočni utrinki (1993) in Ženska oblačilna kultura na Loškem (1993). Njeno delovanje na področju etnologije je seglo tudi v Žirovsko kotlino, kjer je s sodelavci pomagala pri postavitvi zbirke o čipkarstvu in čevljarstvu v Žireh.

Svoje izsledke raziskav je redno objavljala tudi v Loških razgledih in Glasniku Slovenskega etnološkega društva. Sodelovala je tudi pri projektu Način življenja Slovencev v 20. stoletju, rezultat katerega je izdaja knjige Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje, ki je izšla leta 1984.

Slovensko etnološko društvo ji je leta 1996 podelili Murkovo listino za življenjsko delo.

Literatura:

  • Ohranjamo preteklost za prihodnost, 80 let Loškega muzeja, Loški muzej Škofja Loka, 2019.
  • Mojca Šifrer Bulovec, Enota za etnologijo, v: Loški razgledi, št. 1, let. 46, Muzejsko društvo Škofja Loka, 1999.
  • Poročilo ravnatelja Andreja Pavlovca, v: Loški razgledi, št. 1, let. 7, Muzejsko društvo Škofja Loka, 1960.