Zorka Šubic

Zorka Šubic <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Foto: Fototeka Loškega muzeja

ZORKA ŠUBIC, kustosinja za arheologijo v Loškem muzeju Škofja Loka od leta 1975 do 1999

Zorka Šubic je bila rojena leta 1938 v Ljubljani, kjer je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Leta 1956 se je najprej vpisala na študij umetnostne zgodovine, po enem letu pa še arheologije, ki jo je študirala vzporedno. Iz arheologije je diplomirala leta 1964 (Prazgodovina in zgodnji srednji vek, Antična zgodovina). Istega leta ji je Univerza v Ljubljani za diplomsko nalogo podelila študentsko Prešernovo nagrado. Po diplomi se je za eno leto zaposlila v Mestnem muzeju v Ljubljani, nato pa do leta 1974 delala v Pokrajinskem muzeju Ptuj (danes Pokrajinski muzej Ptuj Ormož).

Kot kustosinja za arheologijo je v Loškem muzeju začela delati leta 1975. Pri nekaterih izkopavanjih na Loškem je sicer sodelovala že kot študentka arheologije: leta 1958 in 1959 v jami Kevderc in Lubniški jami, leta 1958 pa pri izkopavanjih v Godeških Dobravah. Ko se je zaposlila v Loškem muzeju, je glavno skrb namenila urejanju gradiva, pridobivanju terenske dokumentacije o že izkopanem gradivu, terenskemu delu in dokumentiranju predmetov. Do leta 1978 so se predmeti vpisovali v Knjigo dohoda muzejskih predmetov, ki pa kmalu ni več zadoščala strokovnim potrebam arheološkega oddelka. Zato je Zorka za vpis arheološkega gradiva vpeljala inventarne knjige, ki so bile razdeljene na: prazgodovino, rimsko dobo, visoki in pozni srednji vek, novejše dobe ter numizmatiko in kamnine. Skupaj je v inventarne knjige vpisala 2.474 predmetov in za vsak predmet izdelala kartoteko s podrobnim opisom in risbo.

V Loškem muzeju je pripravila nekaj stalnih arheoloških zbirk. Leta 1980 je pripravila razstavo Slikana meščanska keramika 16. in 17. stoletja, ki je sestavni del stalnih muzejskih zbirk še danes. V letih 1984 in 1988 je gradivo, ki je bilo izkopano na Kranclju, umestila v stalno postavitev zbirke Gradovi. Leta 1997 pa je pripravila zbirko Poselitev loškega ozemlja v arheoloških obdobjih.

Sodelovala je tudi z drugimi sorodnimi ustanovami. Leta 1980 je nekaj gradiva iz Loškega muzeja prispevala za razstavo Rešena arheološka dediščina 1945–1980 (Narodni muzej Slovenije)1, leta 1981 za razstavo Okovje (Gorenjski muzej Kranj)2, leta 1995 za razstavo Gotika v Sloveniji, Svet predmetov (Narodni muzej Slovenije) in naslednje leto za razstavo Schatz und Schicksal (Steier märkischen Landesregierung – Kulturabteilung Graz) v avstrijskem Neubergu.

Svoja dognanja in izsledke raziskav je redno objavljala tako v Loških razgledih kakor tudi v znanstvenih publikacijah (Arheološki vestnik, Varstvo spomenikov).

1 Razstava je gostovala v Brežicah, Novem mestu, Kočevju, Novem Sadu in Sarajevu.
2 Razstava je gostovala v Novem mestu.