Ponedeljek, 30. marec 2020

Projekt Zaljubljeni v ustvarjalnost

Oddelek za opremljanje klobukov v tovarni Šešir.
Oddelek za opremljanje klobukov v tovarni Šešir.
Projekt Zaljubljeni v ustvarjalnost

Koncept muzeja, ki ga poznamo vse od antike in se je v sodobnem smislu oblikoval predvsem v 19. stoletju, se je v današnjem času močno spremenil. “Nov”, sodoben ali demokratičen muzej ni več slonokoščen stolp, namenjen zgolj muzejskim zbirkam in znanstvenemu raziskovanju. Je izobraževalna ustanova, v kateri se odseva skupnost in njene vrednote. Sodoben muzej je tudi medij in prostor komuniciranja dediščinskih znanj. Obliko muzeja, njegovo politiko razstavljanja in teme razstav mora, skladno z znanstvenimi spoznanji, zato aktivno oblikovati skupnost oziroma njegovi obiskovalci in uporabniki. S tem bo skupnost, s pomočjo muzeja, oblikovala tudi podobo mesta, kraja ali pokrajine in njihovo preteklost ter tvorila krajevno in lastno identiteto. Tako inkluziven muzej bo postal tudi mesto inspiracije, odprte razprave in soočenja.

Ker se Loški muzej zaveda nujnosti vključevanja, aktivnega sodelovanja ter multidisciplinarnega in medinstitucionalnega povezovanja, je postal eden izmed partnerjev v projektu Zaljubljeni v ustvarjalnost. V projektu sodelujemo z Razvojno agencijo Sora – Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka. Eden glavnih operativnih ciljev projekta je vzpostavitev mreže prostorov ustvarjalnosti na Škofjeloškem kot novega integralnega turističnega produkta, ki temelji na povezovanju in nadgrajevanju obstoječe ponudbe. Hkrati se želi s pomočjo projekta ustvariti nova trajna delovna mesta. Na podlagi tradicionalno prisotnih rokodelskih znanj in s sodelovanjem razvijamo inovativne izobraževalne in tržne vsebine, povezane s kreativnimi dejavnostmi in turizmom. S tem projekt skrbi, da se izročilo in tradicija rokodelstva na Škofjeloškem nadaljujeta, v preteklosti pridobljeno znanje pa je shranjeno in varovano na način, kot si ga želi skupnost. Poleg tega omogoča, da se na kreativen način srečata in soočita preteklost in sedanjost.

Pripravil: Tadej Curk

Literatura:

  • Arayilanoğli, G. K. in Arabacioğlu, B. C. 2016, The ’new’ museum comprehension: “Inclusive museum”. V: 2nd International Conference on New Trends in Architecture and Interior - Zagreb, April 19-22, str. 84-89.
  • Perko, V. 2012, Sodobni muzej je medij. – Dostopno na: https://pogledi.delo.si/mnenja/sodobni-muzej-je-medij.
  • Van Mensch, P. in Meijer-van Mensch, L. 2011, New trends in museology. Celje: Muzej novejše zgodovine.

Deli naprej