Zaljubljeni v ustvarjalnost

Pilotna izvedba izobraževalnega programa Polne roke znanja. <em>Foto: Katarina Sekirnik</em>
Pilotna izvedba izobraževalnega programa Polne roke znanja. Foto: Katarina Sekirnik
Izobraževalni program Polne roke znanja smo povezali s turistično doživljajskim programom v Dan za škofjeloško rokodelstvo, ki vključuje še sprehod po rokodelski Škofji Loki in ustvarjalni program v Kreativnicah. <em>Foto: Katarina Sekirnik</em>
Izobraževalni program Polne roke znanja smo povezali s turistično doživljajskim programom v Dan za škofjeloško rokodelstvo, ki vključuje še sprehod po rokodelski Škofji Loki in ustvarjalni program v Kreativnicah. Foto: Katarina Sekirnik
Doživimo rokodelstvo, ustvarjalni program v Kreativnicah. <em>Foto: Katarina Sekirnik</em>
Doživimo rokodelstvo, ustvarjalni program v Kreativnicah. Foto: Katarina Sekirnik
V zborniku Izza klobuka smo združili zgodovino klobučarstva in tovarne Šešir, predstavili njeno javno podobo v lokalnih tiskanih medijih, zgodbe nekdanjih zaposlenih ter sodobne rokodelke in rokodelce. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
V zborniku Izza klobuka smo združili zgodovino klobučarstva in tovarne Šešir, predstavili njeno javno podobo v lokalnih tiskanih medijih, zgodbe nekdanjih zaposlenih ter sodobne rokodelke in rokodelce. Foto: Fototeka Loškega muzeja

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora, Loški muzej Škofja Loka
Vrednost celotnega projekta: 94.728,60 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.312,00 EUR
Trajanje projekta: 1. avgust 2019–30. september 2020

Cilj

Cilj projekta je oblikovati mrežo prostorov ustvarjalnosti ter aktivirati posameznike in skupine s področja rokodelstva, ki bodo na inovativen način povezano nastopali na trgu pod sloganom Zaljubljeni v ustvarjalnost, ter s tem okrepiti turizem in podjetniško-rokodelske potenciale.

Povzetek

Strokovne institucije, ki se ukvarjajo z rokodelstvom, kulturno dediščino in turizmom ter tradicionalnimi rokodelskimi in obrtniškimi znanji in sodobne ustvarjalnosti, s projektom Zaljubljeni v ustvarjalnost skrbijo za nadgraditev tradicionalnih rokodelskih veščin v doživljajsko turistični produkt in podjetniški potencial. Oblikovali bomo mrežo prostorov ustvarjalnosti z obstoječimi in novimi rokodelskimi delavnicami na Škofjeloškem. Ti prostori bodo odprli svoja vrata obiskovalcem in tržili vsebino, od spominkov do dogodkov, pod obstoječim sloganom Zaljubljeni v ustvarjalnost, Rokodelski center DUO Škofja Loka pa bo predstavljal stičišče in povezoval oblikovane prostore.

Za ohranjanje tradicionalnega rokodelskega znanja je pomembno, da se znanje ustrezno dokumentira, širi in je dostopno javnosti. S tem namenom bodo izvedeni številni dogodki v različnih oblikah od ustvarjalnih delavnic na katerih bodo rokodelci ustvarjali nove vsebine, skupno delo rokodelcev in razvijanje novih vsebin, pop-up dogodkov, kjer se bodo predstavili rokodelci in njihovo delo do ustvarjalnih kavarn, ki bodo služile za prenašanje znanja na širšo javnost. Glede na bogato tradicijo klobučarstva se bomo posvetili tudi klobučarstvu, predvsem dokumentiranju zgodb nekdanjih in obstoječih klobučarjev. Rokodelske veščine imajo za Škofjeloško velik kulturni in identitetni pomen.

Aktivnosti:

Faza 1 traja od 1. marca 2019 do 30. septembra 2019 in faza 2 od 1. julija 2019 do 31. julija 2020.

V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:

  • vzpostavitev mreže prostorov ustvarjalnosti Zaljubljeni v ustvarjalnost, oblikovanje zunanje podobe in njena promocija;
  • dokumentiranje tradicionalnega znanja klobučarstva preko etnološkega terenskega dela (zbornik, film, spletni arhiv);
  • priprava in izvedba izobraževalnega programa Polne roke znanja;
  • organizacija 13 srečanj/dogodkov;
  • razvoj spominkov Zaljubljeni v ustvarjalnost;
  • razvoj doživljajskega turističnega programa.

Rezultati

  • Novi in nadgrajeni tržno zanimivi produkti (vzpostavljena mreža prostorov ustvarjalnosti na Škofjeloškem in spominki “zaljubljeni v ustvarjalnost”).
  • Nadgrajeni in povezani prostori ustvarjalnosti na Škofjeloškem.
  • Usposobljeni potencialni podjetniki. 
  • Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje med institucijami.  

Kontakti

Loški muzej, T: 04 51 70 400; e-naslov: info@loski-muzej.si
Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.