Crngrob naokrog

Rekonstrukcija freske Sveta Nedelja iz Crngroba <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Rekonstrukcija freske Sveta Nedelja iz Crngroba Foto: Fototeka Loškega muzeja

V projektu Crngrob naokrog smo se leta 2021 povezali Razvojna agencija Sora kot vodilni partner, Loški muzej Škofja Loka, JSKD – Območna izpostava Škofja Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Župnija Stara Loka in Občina Škofja Loka.

V muzeju smo pripravili spletno podstran projekta in več prispevkov o cerkvi Crngrobu ter likovni natečaj za okoliške vrtce in šole na temo pripovedke o ajdovski deklici, ki je pomagala graditi cerkev v Crngrobu, in freske Sv. Nedelja. Prenovili smo izobraževalni program in izobrazili nove vodiče po crngrobški cerkvi ter izvedli več javnih vodstev, ki jih nadaljujemo tudi po izteku projekta. Izdali smo poljudni vodnik po crngrobški cerkvi, ki predstavlja bogato likovno opremo ter znamenitosti in zanimivosti iz zgodovine cerkve. Besedila so v slovenskem in angleškem jeziku, dopolnjujejo pa jih ilustracije Lee Vučko in fotografije Jane Jocif. Pripravili smo tudi razstavo Crngrob naokrog – zakladnica freskantstva v galeriji Crngrobsk turn, na kateri smo predstavili dvanajst poslikav iz različnih obdobij od konca 13. do sredine 19. stoletja, med drugimi tudi tri kopije iz poslikav v severni ladji, ki jih hrani Loški muzej, in reprodukcijo snete Sv. Ane Samotretje Mojstra Bolfganga, katere original se nahaja v depoju Narodne galerije v Ljubljani. Posneli smo še predstavitveni film o crngrobški cerkvi, v katerem o zanimivostih severne ladje spregovori geolog in zgodovinar Alojzij Pavel Florjančič, glasbenik in kulturni delavec Janez Jocif pa predstavi srednjeveške glasbene inštrumente in ples, kot jih prikazuje freska Svete Nedelje v Crngrobu.