Likovni natečaj Crngrob naokrog

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 1960 <em>Foto: Tone Mlakar</em>
Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu, 1960 Foto: Tone Mlakar
Kopija freske Sveta Nedelja <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Kopija freske Sveta Nedelja Foto: Fototeka Loškega muzeja
Rebro ajdovske deklice v crngorbški cerkvi <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Rebro ajdovske deklice v crngorbški cerkvi Foto: Fototeka Loškega muzeja

V okviru projekta Crngrob naokrog spodbujamo zanimanje javnosti za kulturno dediščino v lokalnem okolju. Poleg vodenih ogledov, koncertov, razstave in drugih dogodkov pripravljamo tudi likovni natečaj, s katerim združujemo umetniško ustvarjanje in zavedanje o pomembnosti spomenikov nacionalne vrednosti, kakršna je cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu.

Tokrat izpostavljamo dve temi, ki se nanašata na crngrobško cerkev:

 1. Ajdovska deklica gradi cerkev v Crngrobu
  Ali veste, kako je nastala cerkev v Crnrgobu? Če pripovedke o ajdovski deklici še ne poznate, si jo lahko preberete v zbriki Kamniti most Lojzeta Zupanca, v cerkvi v Crngobu pa še danes hranijo njeno rebro.
 2. Nedelja, moj dan
  Na zunanjščini crngrobške cerkve najdemo eno najbolj znanih slovenskih fresk, fresko Sveta Nedelja, katere kopijo hrani tudi Loški muzej Škofja Loka. Na njej so upodobljena opravila, ki se jih ob nedeljah ne počne, nas pa zanima, kaj vi najraje počete na ta dan.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki iz osnovnih šol, vrtcev ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov z območja občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

2. Vsak mentor oz. mentorica naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu.

3. Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij. Velikost slik, risb in grafik na ploskvi naj ne presega formata A3. Kiparska dela in prostorske kompozicije naj ne presegajo velikosti 30 centimetrov.

4. Na hrbtni strani posameznega izdelka naj bodo jasno navedeni naslednji podatki:

 • ime in priimek avtorja/avtorice, razred in starost,
 • naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika,
 • ime in priimek mentorja/mentorice,
 • elektronski naslov mentorja/mentorice,
 • naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.

5. Vzgojno-izobraževalne ustanove oziroma mentorji/mentorice poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učenk in učencev v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.

6. Natečaj traja do vključno 22. 10. 2021.

7. Likovna dela pošljite na naslov Loškega muzeja Škofja Loka ali jih dostavite osebno v mapi.

Loški muzej
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka
pripis: Za natečaj Crngrob naokrog

8. Likovne izdelke, oddane na pošto ali dostavljene v muzej do 22. 10. 2021, bo pregledala komisija, sestavljena iz strokovnjakov in strokovnjakinj z likovnega in umetnostnozgodovinskega področja. Narejen bo izbor desetih najboljših del in podeljeno prvo, drugo in tretje mesto.

9. Učenec/učenka zmagovalnega likovnega dela prejme nagrado.

10. Novembra 2021 bo potekala razstava izbranih del v muzejski dnevni sobi Loškega muzeja.

11. Neizbrana likovna dela mentorji/mentorice prevzamejo na sedežu Loškega muzeja Škofja Loka do 15. novembra 2021.

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij: pr@loski-muzej.si

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarja Loški muzej Škofja Loka, ki je nosilec aktivnosti.

Deli naprej