Vodnik po cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu

Crngrob naokrog

Naslovnica vodnika Crngrob naokrog
Naslovnica vodnika Crngrob naokrog

V projektu smo pripravili tudi vodnik po cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu Crngrob naokrog. Bogata likovna oprema ter znamenitosti in zanimivosti iz zgodovine cerkve so predstavljene v šestih postajah, po katerih bralca oziroma obiskovalca popeljeta romarja Friderik in Gabrijel, ki sta se leta 1410 podpisala na cerkev v Crngrobu. Besedila so v slovenskem in angleškem jeziku, dopolnjujejo pa jih ilustracije Lee Vučko in fotografije Jane Jocif.

Vodnik v e-obliki lahko prelistate na dnu strani, knjižice pa so v omejenem obsegu brezplačno na voljo v Loškem muzeju Škofja Loka in cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Ta je od junija do septembra odprta vsako nedeljo od 16.00 do 18.00, julija in avgusta pa še vsako sredo od 16.00 do 18.00. Dežurstva izvaja Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (kontakt: lonka@staraloka.si).

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.

Prenesi datoteke