Naša kuhna

Medinstitucionalni projekt

Naša kuhna

Sodelujoči muzeji: Loški muzej Škofja Loka, Gornjesavski muzej Jesenice, Muzeji radovljiške občine (v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice)

Slovenija je v letu 2021 evropska gastronomska regija. Ob tem trije gorenjski muzeji pripravljamo skupen projekt Naša kuhna, v katerem skozi prizmo kulinarike interdisciplinarno predstavljamo kulturno zgodovino prostora, ki ga pokrivamo, v različnih obdobjih, hkrati pa prek stičnih točk preteklost povezujemo s sedanjostjo.

Projekt je sestavljen iz skupne spletne platforme – Špajze, v kateri hranimo stare recepte, predmete, kulinarične upodobitve in druge sorodne vsebine, ter programa v fizičnem prostoru, ki bo glede na specifike posamičnega muzeja sestavljen iz manjših razstav, delavnic, predavanj in vodstev. Načrtujemo tudi sodelovanje z regijskimi razvojnimi agencijami in turizmom.