Roko-delci

Razstava Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Razstava Pletarstvo – oplet tradicije Foto: Janez Pelko

V projektu Roko-delci so se povezale štiri lokalne akcijske skupine: LAS s CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Dobro za nas in LAS loškega pogorja, znotraj zadnje pa Razvojna agencija Sora kot vodilni partner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in Loški muzej. Loški muzej je sodeloval pri terenskem delu z mojstrom rokodelcem – pletarjem Janezom Krišljem ter pripravi priročnika o pletarstvu, za katerega je kustosinja etnologinja Mojca Šifrer Bulovec raziskala zgodovino te obrti na Loškem. V Okroglem stolpu Loškega gradu smo pripravili razstavo Pletarstvo – oplet tradicije, ki je predstavila zaključek poglobljenega raziskovanja te obrti na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem. 

Sodelovali smo tudi pri terenskem delu z mojstrico predenja volne na kolovratu, tkanja, barvanja z naravnimi barvili in pletenja Bojano Ažman ter pripravi priročnika o volni, za katerega je sodelavka Loškega muzeja Sara Šifrar Krajnik pripravila zgodovinski pregled razvoja ovčereje in predenja na Loškem. V Okroglem stolpu Loškega gradu smo pripravili razstavo Od runa do volne, ki je predstavila pregled zgodovine ovčjereje na Škofjeloškem, od nekdaj tesno povezane s tkanjem in predenjem, ter izbor iz ljudskega pripovedništva, saj se ovce kot ene od najpomembnejših domačih živali pogosto pojavljajo v pregovorih, pripovedkah in ljudskem pesništvu, še posebej opazno vlogo pa imajo v krščanski simboliki in likovni umetnosti, ki se nanjo navezuje.

Sodelovali smo tudi pri pripravi intervencije v staro mestno jedro.