Pletarstvo – oplet tradicije

Rokodelski center DUO Škofja Loka
15. 9.–16. 10. 2021

Okrogli stolp, Loški muzej Škofja Loka
15. 9. 2021–20. 3. 2022

Odprtje razstave na obeh lokacijah: 15. 9. 2021 ob 18.00

Ekipa: Mojca Šifrer Bulovec in Nina Misson (Loški muzej Škofja Loka), Kati Sekirnik in Tajda Jerkič (Rokodelski center DUO Škofja Loka)

Pletarstvo je bilo v preteklosti močno razvito kot hišna obrt, danes pa to tradicijo nadaljujejo le še redki mojstri. Na Škofjeloškem je bilo razvito predvsem pletarstvo iz vrbovih šib in leskovih viter, iz katerih so pletli najrazličnejše izdelke – od izdelkov za hišna opravila in delo na polju, pa vse do pletenega pohištva. V Okroglem stolpu Loškega muzeja predstavljamo pogled v preteklost z razstavo muzejskih pletarskih predmetov in fotografskega arhiva, v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka pa zgodbo pletarja Janeza Krišlja, ki izhaja iz pletarske družine in je eden redkih nosilcev pletarskega znanja.

Razstava poteka na dveh lokacijah in s tem prepleta dve sodelujoči instituciji. Predstavlja zaključek poglobljenega raziskovanja pletarstva na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem z dokumentiranjem pletarskih postopkov ter pripravo priročnika in izobraževalnega filma na temo pletarstva, ki bo vključen tudi v razstavo. V prvi fazi bo razstava dvodelna in postavljena na dveh lokacijah, v drugi fazi pa se bosta razstavi združili v prostorih Okroglega stolpa v Loškem muzeju.

Delo v Loškem muzeju je obsegalo temeljit pregled in oživitev pletarskih predmetov, shranjenih v depoju. Skozi projekt vzpostavljeni stiki so omogočili poglobitev in nadgradnjo strokovnih znanj na tem področju, ki je bilo še dodatno dopolnjeno z raziskovalnim delom v arhivih, knjižnicah in na terenu. Rokodelski center DUO Škofja Loka je dokumentiral delo rokodelca Janeza Krišlja, ki s tradicionalnimi postopki in materiali nadaljuje stoletja staro izročilo pletarstva na Gorenjskem. Njegovo znanje je pomagalo zapolniti marsikatero vrzel v našem dosedanjem poznavanju tega področja, hkrati pa upamo, da bo služilo kot navdih novi generaciji prihodnjih pletarjev, pa tudi ljudem, ki jih zanima etnološka dediščina naših krajev.

Vsebine so del projekta Roko-delci, ki na območju LAS loškega pogorja povezuje Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, Razvojno agencijo Sora (RC DUO Škofja Loka), Loški muzej Škofja Loka in Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarja Loški muzej Škofja Loka, ki je nosilec aktivnosti.

Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Pletarstvo – oplet tradicije <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko

Od runa do volne

Okrogli stolp, Loški muzej Škofja Loka
14. 9. 2022–1. 1. 2023

Rokodelski center DUO Škofja Loka
14. 9.–15. 10. 2022

Odprtje razstav na obeh lokacijah: 14. 9. 2022 ob 18.00

Na razstavi Od runa do volne v Okroglem stolpu predstavljamo pregled zgodovine ovčjereje na Škofjeloškem, ki je že od nekdaj tesno povezana s tkanjem in predenjem, saj je med živalskimi vlakni za izdelovanje niti najprimernejša ravno ovčja volna. Razstava prikazuje arhivsko gradivo Loškega muzeja, ki je povezano z ovčjerejo in predelavo ovčje volne, ter izsledke raziskovanja zgodovine omenjenih panog na škofjeloškem območju. Predstavlja tudi izbor iz ljudskega pripovedništva, saj se ovce kot ene od najpomembnejših domačih živali pogosto pojavljajo v pregovorih, pripovedkah in ljudskem pesništvu, še posebej opazno vlogo pa imajo v krščanski simboliki in likovni umetnosti, ki se nanjo navezuje. Na razstavi v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka bo predstavljena volna kot material, njene lastnosti in postopek obdelave, nastala pa je v sodelovanju z rokodelkami Bojano Ažman, Anjo Musek, Darjo Rant, Ladko Peneš, Lucijo Tičar, Petro Vengar in Tatjano Švab.

Postopki od pridobivanja ovčje dlake do tradicionalnega ročnega barvanja volne so zbrani v priročniku Volna in predstavljeni tudi v izobraževalnem filmu. Terensko raziskovanje in dokumentiranje postopkov obdelave volne na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem je potekalo pod vodstvom Razvojne agencije Sora.

Spremljevalni program

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.

Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko