Javno vodstvo po razstavi Od runa do volne

15. 10. 2022 @ 11:00
Okrogli stolp, Loški muzej
Prost vstop

Na razstavi Od runa do volne predstavljamo pregled zgodovine ovčjereje na Škofjeloškem. Ovca je poleg konja in psa ena najpomembnejših živali za človeka, saj polega mleka in mesa daje tudi volno, ki je od vseh živalskih vlaken najbolj primerna za izdelovanje niti. Predelava volne in tkanje sta na Škofjeloškem sicer dokumentirana že v prazgodovinskih obdobjih, več pa je ohranjenih virov, ki pričajo o razvoju ovčjereje v zadnjih dveh stoletjih. Ovca je močno prisotna tudi v pregovorih, pripovedkah in ljudskem pesništvu, še posebej opazno vlogo pa ima v krščanski simboliki in likovni umetnosti, ki se nanjo navezuje.

Po razstavi vas bosta popeljali Nina Misson in Sara Šifrar Krajnik.

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.