Od runa do volne

Okrogli stolp, Loški muzej Škofja Loka
14. 9. 2022–1. 1. 2023

Rokodelski center DUO Škofja Loka
14. 9.–15. 10. 2022

Odprtje razstav na obeh lokacijah: 14. 9. 2022 ob 18.00

Na razstavi Od runa do volne v Okroglem stolpu predstavljamo pregled zgodovine ovčjereje na Škofjeloškem, ki je že od nekdaj tesno povezana s tkanjem in predenjem, saj je med živalskimi vlakni za izdelovanje niti najprimernejša ravno ovčja volna. Razstava prikazuje arhivsko gradivo Loškega muzeja, ki je povezano z ovčjerejo in predelavo ovčje volne, ter izsledke raziskovanja zgodovine omenjenih panog na škofjeloškem območju. Predstavlja tudi izbor iz ljudskega pripovedništva, saj se ovce kot ene od najpomembnejših domačih živali pogosto pojavljajo v pregovorih, pripovedkah in ljudskem pesništvu, še posebej opazno vlogo pa imajo v krščanski simboliki in likovni umetnosti, ki se nanjo navezuje. Na razstavi v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka bo predstavljena volna kot material, njene lastnosti in postopek obdelave, nastala pa je v sodelovanju z rokodelkami Bojano Ažman, Anjo Musek, Darjo Rant, Ladko Peneš, Lucijo Tičar, Petro Vengar in Tatjano Švab.

Postopki od pridobivanja ovčje dlake do tradicionalnega ročnega barvanja volne so zbrani v priročniku Volna in predstavljeni tudi v izobraževalnem filmu. Terensko raziskovanje in dokumentiranje postopkov obdelave volne na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem je potekalo pod vodstvom Razvojne agencije Sora.

Spremljevalni program

 

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.

Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Od runa do volne <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko