Sožitje na grajskem vrtu

Lipov drevored na grajskem vrtu s šolskimi klopmi, kjer so uršulinke v toplih mesecih izvajale pouk, začetek 20. stoletja. <em>Foto: Hrani arhiv uršulinskega samostana v Škofji Loki.</em>
Lipov drevored na grajskem vrtu s šolskimi klopmi, kjer so uršulinke v toplih mesecih izvajale pouk, začetek 20. stoletja. Foto: Hrani arhiv uršulinskega samostana v Škofji Loki.
Obnovljeni grajski zaprti vrt <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Obnovljeni grajski zaprti vrt Foto: Fototeka Loškega muzeja
Varovanke Sožitja sadijo zelišča na grajskem vrtu <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Varovanke Sožitja sadijo zelišča na grajskem vrtu Foto: Fototeka Loškega muzeja
Načrt razstave v Okroglem stolpu <em>Foto: Kolektiv DVA</em>
Načrt razstave v Okroglem stolpu Foto: Kolektiv DVA

Okrogli stolp, 12. 5.–5. 9. 2021
Ekipa: Tadej Curk (koordinator projekta), Branka Gradišar, Nina Misson (kustosinja), Simona Žvanut

Razstava prikazuje izvajanje projekta Sožitje na grajskem vrtu in ga umešča v kontekst zgodovine vrtnih površin na območju škofjeloškega gradu, ki so skozi čas spreminjale svojo podobo in namen.

Vrt na gradu so od leta 1890 upravljale sestre uršulinke. Še posebej pomembno vlogo je imel v okviru njihove dekliške šole, ki je poudarjala celostno vzgojo, zato je pouk pogosto potekal v lipovem drevoredu, pa tudi sicer so dekleta veliko časa preživljala v naravi.

Po odhodu uršulink v petdesetih letih 20. stoletja se je v prostore gradu naselil Loški muzej in na grajskem vrtu vzpostavil enega prvih muzejev na prostem na Slovenskem, vrt pa je postal tudi priljubljeno sprehajališče in prizorišče dogodkov.

Idejni naslednik pedagoške dejavnosti uršulink na vrtu je grajski zaprti vrt na severovzhodni strani gradu. Zasnovan je bil že leta 2009, v okviru projekta Sožitje na grajskem vrtu pa je bil prenovljen po konservatorsko-restavratorskem načrtu z uporabo tradicionalnih znanj in postopkov ter naravnih materialov. Na njem so varovanci Sožitja – društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka pod mentorskim vodstvom posadili izbrana zelišča, vrt redno vzdrževali in nato iz posušenih rastlin izdelali milo in papir. Tako so pridobili osnovno vrtnarsko znanje in delovne izkušnje, narejen pa je bil tudi korak k njihovi večji vključenosti v lokalno skupnost.

Skozi projekt je bilo tako vzpostavljeno sodelovanje med Loškim muzejem in društvom Sožitje, grajski vrt pa je postal prostor za izobraževanje, druženje in sodelovanje, skupaj z njim pa bo rasla tudi loška skupnost.

Projekt Sožitje na grajskem vrtu se je na razpisu Mesta mestom Inštituta za politike prostora leta 2020 uvrstil med 15 izbranih dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji.

Partnerji v projektu Sožitje na grajskem vrtu: Loški muzej Škofja Loka, Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Občina Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o.

Trajanje projekta: 1. avgust 2019–30. september 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.