Sožitje na grajskem vrtu

Varovanci Sožitja in mentor Jan Mediževec na grajskem vrtu <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Varovanci Sožitja in mentor Jan Mediževec na grajskem vrtu Foto: Fototeka Loškega muzeja
Obnovljen grajski zaprti vrt, maj 2020 <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Obnovljen grajski zaprti vrt, maj 2020 Foto: Fototeka Loškega muzeja
Tabla, ki obiskovalce obvešča o izvajanju projekta Sožitje na grajskem vrtu. <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Tabla, ki obiskovalce obvešča o izvajanju projekta Sožitje na grajskem vrtu. Foto: Fototeka Loškega muzeja
Razstava Sožitje na grajskem vrtu v Okroglem stolpu <em>Foto: Janez Pelko</em>
Razstava Sožitje na grajskem vrtu v Okroglem stolpu Foto: Janez Pelko
Razstava Sožitje na grajskem vrtu v Okroglem stolpu <em>Foto: Janez Pelko</em>
Razstava Sožitje na grajskem vrtu v Okroglem stolpu Foto: Janez Pelko
Zbornik Sožitje na grajskem vrtu predstavlja izvajanje projekta, zgodovino grajskega vrta, obnovo zaprtega vrta, vtise varovancev Sožitja o delu na vrtu in razstavo o projektu.
Zbornik Sožitje na grajskem vrtu predstavlja izvajanje projekta, zgodovino grajskega vrta, obnovo zaprtega vrta, vtise varovancev Sožitja o delu na vrtu in razstavo o projektu.
Vsa besedila v publikaciji so na voljo tudi v obliki t. i. lahkega branja, ki branje in razumevanje omogoča vsem, tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju.
Vsa besedila v publikaciji so na voljo tudi v obliki t. i. lahkega branja, ki branje in razumevanje omogoča vsem, tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Cilj

Cilj projekta je večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu na Loškem gradu.

Povzetek

Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Škofja Loka deluje na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri že od leta 1968. Cilj in poslanstvo društva je zagotoviti osebam z motnjami v duševnem razvoju enake možnosti na področju varstva, izobraževanja, zaposlovanja in bivanja ter jim omogočiti enakovredno možnost spoštovanja, sprejemanja in vključevanja v družbo. Društvo si že vsa leta preko različnih aktivnosti prizadeva, da bi otrokom in odraslim z motnjami v duševnem razvoju zagotovilo kakovostno, smiselno in polno življenje, ki temelji na enakopravnosti in neodvisnosti. Preko svojih aktivnosti si prizadevajo za vse večjo vključenost članov v družbo ter hkrati za njihovo čim boljšo “opremljenost” z raznimi znanji in veščinami, ki jim bodo koristile v življenju, zato iščejo nove programe, ki bi jih njihovi člani lahko izvajali in s katerimi bi povečali njihovo vključenost v lokalno skupnost.

Na območju Loškega gradu, ki spada pod kulturno varstveno območje, je narejena zasnova zaprtega grajskega vrta z zasaditvijo zelišč in dišavnic. Grajski vrt je do določene faze že vzpostavljen, vendar ni vzdrževan.

Društvo Sožitje, Loški muzej Škofja Loka kot upravljalec območja grajskega vrta ter Občina Škofja Loka kot lastnik območja grajskega vrta so skupaj prepoznali potencial območja zaprtega grajskega vrta kot skupnostne površine, kjer bodo člani društva Sožitje lahko izvajali enega od novo razvitih programov. Ob delu na vrtu bodo pridobivali osnovno znanje vrtnarstva, delovne izkušnje ter občutek odgovornosti in samozavesti ob zavedanju, da s svojim delom pripomorejo k boljši lokalni skupnosti. Hkrati bo izveden program pripomogel k ozaveščanju lokalne skupnosti o sposobnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) in s tem povečal tudi vključenost OMDR v lokalno okolje. Skozi projekt bo vzpostavljeno trajno sodelovanje med Loškim muzejem in društvom Sožitje, ki bo na grajskem vrtu zelišč in dišavnic vzpostavilo in izvajalo program za OMDR. Pogoje za izvajanje programa zasaditve in vzdrževanja vrta bo skozi projekt zagotovila Občina Škofja Loka, ki bo na vrtu izvedla vse potrebne investicije za nadaljnje nemoteno izvajanje programa.

Aktivnosti

 • Razvoj programov za OMDR
 • Vzpostavitev pogojev za izvajanje programov za OMDR
 • Pilotna izvedba pripravljenih programov
 • Vključevanje OMDR v širše lokalno okolje

 

Rezultati

Faza 1

Aktivnost 1:

 • Razvit program zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • 2 razvita programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic (1 za izdelavo mil, ki vsebujejo zelišča in dišavnice grajskega vrta, 1 za izdelavo recikliranega papirja za embalažo mil)
 • Izvedeno izobraževanje za mentorje delavnice izdelave mil
 • Izvedeno izobraževanje za mentorje delavnice izdelave recikliranega papirja
 • Razvit program za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje

Aktivnost 2:

 • Vzpostavljeni pogoji na grajskem vrtu za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema za grajski vrt zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema: vrtno orodje za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • Kupljena oprema za izdelavo mil
 • Kupljena oprema za izdelavo recikliranega papirja
 • Kupljena oprema za izvajanje programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje: fotoaparat

Aktivnost 3:

 • 1 obveščevalna tabla projekta na grajskem vrtu
 • 1 članek v lokalnem časopisu
 • Objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih projektnih partnerjev

Faza 2:

Aktivnost 1:

 • 1 pilotna izvedba programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic
 • 1 pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava mil
 • 1 pilotna izvedba programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic: izdelava recikliranega papirja
 • 1 pilotna izvedba programa za večjo socialno vključenost OMDR v lokalno okolje
 • 1 razstava v Okroglem stolpu Loškega gradu
 • 1 posnet video, predstavljen na razstavi, objavljen na spletnih straneh, družabnih omrežjih
 • zbornik razstave in projekta

Aktivnost 2:

 • oblikovana grafična podoba izdelka (milo v reciklirani embalaži)
 • pridobljena ocena o varnosti izdelka (za 2 vrsti mil)
 • predstavitev projekta in izdelkov razvitih programov na 1 lokalni prireditvi
 • izvedena 3 tematska srečanja na grajskem vrtu
 • izvedeni 3 dogodki za širšo javnost

Aktivnost 3:

 • 1 objava v lokalnih medijih

Partnerji v projektu

Loški muzej Škofja Loka, Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Občina Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 75.839,44€
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.911,20€

Trajanje projekta: 1. avgust 2019–30. september 2021

Kontakti

Loški muzej, T: 04 51 70 415; e-naslov: nina.misson@loski-muzej.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.