40-letnica Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL)

Razstave, pogovori, dokumentarni videi, knjiga

April 2019-maj 2020

Galerija Ivana Groharja, Galerija na Gradu, Galerija Sokolskega doma, Muzejska dnevna soba, knjižnica Loškega muzeja

Ekipa: Saša Nabergoj (vodja), Boštjan Soklič, Barbara Sterle Vurnik, Simona Žvanut (Loški muzej Škofja Loka) ter Tomaž Furlan in Agata Pavlovec (ZUŠL, Združenje umetnikov Škofja Loka)

Avtorska ekipa, sestavljena iz kustosov muzeja in umetnikov ZUŠL, ob 40. obletnici delovanja združenja pripravlja obsežen projekt, ki ga bodo sestavljali: tri razstave, serija pogovorov z umetniki, knjižna polica, video arhiv in publikacija.

PROGRAM

Galerija Ivana Groharja

Kustosinji: Saša Nabergoj, Simona Žvanut

3. julij-15. september 2019

Arhivsko-dokumentarna razstava bo predstavila 40-letno zgodovino delovanja Združenja umetnikov Škofja Loka vse od ustanovitve do danes. Osvetlili bomo bogato razstavno dejavnost Združenja, zlasti odprtje Galerije Ivana Groharja, ki je nastala na pobudo članov kot živ prostor za sodobno umetnost, pa institut Groharjevih nagrad in štipendij, kolonije ter še marsikateri drug projekt, denimo pridobitev srednjeveške stavbe Kašča za umetnost. Prikazali bomo celovito in ambiciozno delovanje članov, ki uspešno ohranjajo živo tradicijo umetnosti, ki je bila v Loki vedno napredna, celo avantgardna – še posebej likovna umetnost vse od družine Šubic in Ivana Groharja do današnje za slovenski prostor izredno močne sodobne umetniške scene.

Razstava je zasnovana kot prostorska postavitev. Sestavljajo jo izbor iz številnih programskih in operativnih dokumentov društva (deli govorov na občem zboru, deli letnih poročil …), društvene publikacije (ki jih bo mogoče v galeriji tudi prelistati), vabila, plakati, fotografsko gradivo, izrezki iz časopisov ter štirje video intervjuji z umetniki, ki so bili aktivni pri vzpostavitvi ZUŠL in/ali kasneje pri njegovem delovanju. Agata Pavlovec, Maja Šubic, Franc Berčič - Berko in Simon Mlakar govorijo o razlogih stanovskega organiziranja, o specifikah, razlikah in spremembah delovanja v 40 letih obstoja, o dobrih praksah, ki bi jih veljalo vrniti v sodobni obliki, ter o nuji sodelovanja v prihodnosti.

Razstava bo zgodba o lokalnem društvu, ki pa je obenem tudi zgodba o zgodovini in sedanjosti dejavnosti stanovskih društev. S pregledom široke palete aktivnosti Združenja bomo tudi poudarili njegov velik pomen za umetniško in kulturno življenje Škofje Loke in širšega slovenskega prostora.

Sokolski dom Škofja Loka

Kustosa: Agata Pavlovec, Tomaž Furlan

3. julij-27. avgust 2019

Razstava Umetnik na obisku je del večletnega projekta sodelovanja med Loškim muzejem Škofja Loka in turško galerijo Güler Sanat, ki ga je z dvema 5-tedenskima umetniškima izmenjavama leta 2017 vzpostavil prav muzej. Na umetniško rezidenco je najprej odšel član ZUŠL Peter Gaber, ki je en mesec živel v Ankari, kjer je ustvarjal in pripravil samostojno razstavo. Leta 2018 je v Škofji Loki bival turški umetnik Hakan Esmer, ki je svoja dela razstavil v Galeriji na Gradu. Istega leta je bila v Turčijo povabljena tudi članica Maja Šubic, hkrati pa se je projekt sodelovanja nadgradil še z izdajo dveh publikacij.

Tudi letos bomo izvedli izmenjavo umetnikov. V začetku julija nas bodo obiskali umetniki turškega društva Alarmart, ki so člane ZUŠL povabili na razstavo manjšega formata v Turčijo. V razstavnih prostorih Sokolskega doma bo julija in avgusta tako na ogled razstava likovnih del manjšega formata več kot dvajsetih članov društva Alarmart, članov ZUŠL in ob 20-letnici pobratenja z belgijskim mestom Maasmechelen tudi razstava umetnikov iz tega kraja. Člani ZUŠL bodo v letošnjem letu prav tako razstavljali v Maasmechelenu.

Galerija na Gradu, Loški muzej Škofja Loka

Kustosa: Barbara Sterle Vurnik, Boštjan Soklič

20. november 2019-3. maj 2020

Pregledna razstava umetnikov, sedanjih in preteklih članov ZUŠL, na kateri bo vsak od sodelujočih predstavljen z vsaj dvema deloma. Tako bo čim bolj celovito predstavljen vsak član, hkrati pa bodo lahko v okviru skupinske razstave izpostavljene tudi posamične umetniške prakse.

Poudariti velja, da bo šlo za interdisciplinarno postavitev po celotnem muzeju, kar izhaja iz raznovrstnosti disciplin oziroma umetniških zvrsti, ki jim sledijo umetniki ZUŠL. Člani združenja se namreč ukvarjajo s slikarstvom, kiparstvom, stripom, glasbo, literaturo, tapiserijami, rezbarstvom in publicistiko.

Ob razstavi bo izšel katalog z vizualnim gradivom in strokovnim besedilom o loški likovni sceni zadnjih 40 let. 

 

  • Videoarhiv (4 video intervjuji)

Videoarhiv Loškega muzeja

junij 2019

Posebej za razstavo 40 let Združenja umetnikov Škofja Loka: umetniki na svojem smo posneli štiri videointervjuje z umetniki, ki so bili aktivni pri vzpostavitvi ZUŠL in/ali kasneje pri njegovem delovanju. To je začetek tako spletnega kot fizičnega video arhiva o umetniški sceni in raznolikem društvenem delovanju na Loškem, ki ga v letu 2019 začenja vzpostavljati muzej.

  • Knjižna polica ZUŠL

Bralni kotiček v Muzejski dnevni sobi Loškega muzeja

V času razstave 40+ SKOZI ČAS IN NAPREJ: 40 let Združenja umetnikov Škofja Loka

Stalni kotiček v knjižnici bo osredotočen na publikacije umetnikov ZUŠL. Ob raziskovanju dejavnosti Združenja bodo kustosi tekom celega leta namensko zbirali publikacije in ostalo gradivo o umetnikih, ki bo nato ob koncu projekta na voljo vsem obiskovalcem knjižnice Loškega muzeja.

  • ZUŠL na spletu

Spletni arhiv ZUŠL

Pomlad 2020

Na spletnem arhivu bo predstavljeno gradivo o sedanjih in preteklih umetnikih Združenja in njihovem delu: življenjepisi, predstavitve umetniških praks, vizualno gradivo in dokumentacija, ki je nastala tekom večletne raziskave. S spletnim arhivom bomo celovito predstavili umetniško delovanje članov Združenja, ki bo tako na voljo čim širši javnosti. 

 

40-letnica Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL)