Kjer domujejo zgodbe

Konec januarja 2018 se je zaključil projekt Kjer domujejo zgodbe, v katerem so sodelovali Občina Žiri, Občina Gorenja vas - Poljane, Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka in Razvojna agencija Sora d.o.o., - Rokodelski center DUO Škofja Loka.

V operaciji partnersko nastopamo institucije, ki nam je skupno poslanstvo varstvo kulturne dediščine. V okviru projekta kot sredstvo komunikacije z obiskovalci izpostavljamo zgodbe; tiste, ki jih s svojimi razstavami pripovedujejo muzeji, zgodbe lokalnih območij (legende, zgodovinske pripovedke) ter ne nazadnje zgodbo škofjeloškega območja kot prostora z močnim zgodovinskim ozadjem skupne identitete Loškega gospostva.

Pri tem smo izhajali tudi iz usmeritev 'Strategije turizma za škofjeloško območje 2020+', ki poudarja pomen povezovanja ponudbe in deležnikov ter nudenja povezanih doživetij v zaokroženem turističnem območju pri razvoju turizma. Kot močno orodje izpostavlja prav komuniciranje skupne zgodbe, ki vsebinsko (produktno) poveže območje, ga bolj jasno pozicionira, sporoča njegovo identiteto ter tako daje dobro osnovo za njegovo diferenciacijo.

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra želimo v okviru operacije oblikovati nov integralni turistični proizvod, ki smo ga poimenovali “Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem” in preko njega predstaviti obiskovalcem možnosti za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.

Prvi poskus povezovanja ponudbe na področju kulture v škofjeloškem prostoru se je dogajal v okviru operacije '(O)živela kultura!', ki se je izvajala v okviru LAS Loškega pogorja s sofinanciranjem sredstev LEADER v preteklem programskem obdobju. Tokratna operacija predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo povezovanja med institucijami, ki bo s sodelovanjem Loškega muzeja in Rokodelskega centra DUO, verjamemo, potekalo na še višjem kakovostnem nivoju.

Dolgoročni cilj operacije je varovanje kulturne dediščine, povečanje njene dostopnosti in posredovanje vrednot in tradicionalnih znanj sodobni družbi, preko povezovanja institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na celotnem območju LAS. Trajnejše sodelovanje bo vzpostavljeno na osnovi ustvarjenega delovnega mesta.

Operativni cilji operacije so vzpostavitev transverzale muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem kot novega integralnega turističnega produkta, nadgradnja ponudbe muzejev in kulturnih centrov z vsebinami na osnovi zgodb, ki medsebojno povezujejo točke transverzale, ter skupna promocija muzejev in kulturnih centrov preko novega integralnega turističnega produkta (transverzale).

Tekom projekta je bila izdana skupna brošura Kulturna doživetja Škofjeloškega: družinski vodnik po poteh kulturne dediščine na Škofjeloškem. Knjižica je vodnik po transverzali kulturnih centrov na Škofjeloškem, med obiskom katerih lahko v knjižici zberete žige, ko zberete vseh pet žigov, pa za nagrado prejmete nagrado - rokodelski spominek. Ob brošuri je izšla tudi pobarvanka na isto temo. Več informacij o projektu in vseh kulturnih centrih pa lahko najdete na www.kulturnadozivetja.si.

V Loškem muzeju smo v okviru projekta nadgradili tudi del ponudbe za naše obiskovalce, ki si bodo v muzejski sobi na tabličnih računalnikih lahko prebrali več o predmetih in vsebinah, ki jih predstavlja muzej, družine pa si bodo lahko ob nakupu družinske vstopnice brezplačno izposodile Kokijev nahrbtnik, namenjen samostojnemu raziskovanju muzejskih zbirk s pomočjo nalog in izzivov.

Kulturna doživetja Škofjeloškega <em>Foto: Ana Bassin</em>
Kulturna doživetja Škofjeloškega Foto: Ana Bassin
Kulturna doživetja Škofjeloškega <em>Foto: Ana Bassin</em>
Kulturna doživetja Škofjeloškega Foto: Ana Bassin
+4Obiščite naše kulturne centre, zberite žige in osvojite lepo nagrado <em>Foto: Ana Bassin</em>
Obiščite naše kulturne centre, zberite žige in osvojite lepo nagrado Foto: Ana Bassin
S Kokijem po Loškem muzeju <em>Foto: Ana Bassin</em>
S Kokijem po Loškem muzeju <em>Foto: Ana Bassin</em>
Predmeti pripovedujejo zgodbe v zbirki novejše zgodovine <em>Foto: Katja Jemec</em>
Predmeti pripovedujejo zgodbe v cehovski zbirki <em>Foto: Katja Jemec</em>