Razstava Sožitje na grajskem vrtu

Sožitje na grajskem vrtu <em>Foto: Fototeka Loškega muzeja</em>
Sožitje na grajskem vrtu Foto: Fototeka Loškega muzeja

Razstava Sožitje na grajskem vrtu prikazuje izvajanje istoimenskega projekta, ki se je začel pred dvema letoma, avgusta 2019, in ga umešča v kontekst zgodovine vrtnih površin na območju škofjeloškega gradu, ki so skozi čas spreminjale svojo podobo in namen.

Ker so bile uršulinke prve, ki so začele načrtno izvajati pedagoške programe na grajskem vrtu, smo želeli na kratko predstaviti tudi njihovo dejavnost. Vrt je imel še posebej pomembno vlogo v okviru uršulinskih dekliških šol, saj je pouk v toplih mesecih potekal v lipovem drevoredu, pa tudi sicer so gojenke veliko časa preživljala v naravi, na vrtu pa so imele tudi športno vzgojo.

Idejni naslednik pedagoške dejavnosti uršulink na vrtu je grajski zaprti vrt na severovzhodni strani gradu, na katerem je potekalo delo Sožitja, društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka. Varovanci društva so pod mentorskim vodstvom posadili izbrana zelišča, vrt redno vzdrževali, posušene rastline pa uporabili v programih delavnic. Tako so pridobili osnovno vrtnarsko znanje in delovne izkušnje, narejen pa je bil tudi korak k njihovi večji vključenosti v lokalno skupnost.

Priprava razstave o projektu Sožitje na grajskem vrtu je predstavljala svojevrsten izziv. Kopico materiala smo želeli predstaviti na način, ki bi bil smiseln in razumljiv za varovance društva, hkrati pa zanimiv tudi za ostale obiskovalce, ki projekta in delovanja društva morda ne poznajo, in za obiskovalce iz tujine. Naš cilj je bila dinamična, ampak pregledna postavitev, ki bi predstavila zgodovinsko dogajanje in spremembe na zelenih vrtnih površinah loškega gradu, glavni poudarek pa ostaja na dejavnosti v okviru projekta. Fotografsko gradivo dela na vrtu smo zato skušali dopolniti in popestriti s kratko predstavitvijo izbranih rastlin, s katerimi so varovanci največ delali in jih uporabljali kot sestavine za čaje, mila in recikliran papir. Izdelki varovancev bodo prav tako postavljeni na ogled.

Razstava Sožitje na grajskem vrtu bo v Okroglem stolpu na ogled od 12. maja, ko bo na muzejski spletni strani objavljen tudi video, ki ga pripravljamo skupaj z društvom Sožitje. Razstavo bo pospremila tudi publikacija z besedili sodelujočih v projektu, v okviru njenega spremljevalnega programa pa pripravljamo vodstvo po grajskem in zaprtem grajskem vrtu, ki bo izvedeno 19. junija na Poletno muzejsko noč, skupaj z odprtjem razstave in drugimi dogodki za javnost. Za konec poletja načrtujemo še uro pravljic na temo zelišč na zaprtem grajskem vrtu. Razstava bo na ogled do 5. septembra.

Pripravila: Nina Misson