O projektu

Janez Krišelj <em>Foto: Jana Jocif</em>
Janez Krišelj Foto: Jana Jocif

Projekt nosi pomenljiv naslov Roko-delci. Vse, kar bo v projektu predstavljeno, ustvarjajo roke številnih posameznikov, mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk. Vsak od njih ohranja specifični del narodove identitete, vsi skupaj pa bomo skozi projekt pomembno prispevali k ohranitvi dela slovenske nesnovne kulturne dediščine. Zato rokodelci niso le obrtniki, poznavalci specifičnih znanj in veščin, ampak kot roko-delci nosilci poslanstva, s katerim pomembno prispevajo k ohranjanju teh znanj na način, da so ga pripravljeni deliti in širiti med druge.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, njihovega prenosa, nadgradnje, razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. V projektu želimo za inovativno predstavitev in prikaz rokodelstva in rokodelskih znanj uporabiti sodobne IKT-priložnosti. K projektu so pristopile lokalne akcijske skupine (LAS), v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi dokumentirati prisotna tradicionalna rokodelska znanja, nadgraditi obstoječe in razviti nove rokodelske produkte ter jih povezati z obogatitvijo turistične ponudbe območij v okviru inovativnega kulturnega turizma. Z ustrezno predstavitvijo, izobraževanji, trženjem in promocijo bodo bogata rokodelska dediščina in znanja interpretirana ter umeščena v sodobni prostor in čas, pri čemer posebno mesto namenjamo vključitvi rokodelstva v urbani prostor.

Sodelujoči rokodelski centri:

 • Gimnazija Jurija Vege – Čipkarska šola Idrija
 • Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora, d. o. o.)
 • Rokodelski center Rogatec: dvorec Strmol in Muzej na prostem Rogatec (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
 • Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z. b. o. (CDUO Slovenska Bistrica)

V projektu sodelujejo tudi lokalni muzeji, ki so pristojne strokovne inštitucije za premično kulturno dediščino.

Na območju LAS loškega pogorja sta ključna poudarka na tradicionalnih znanjih s področja pletarstva in obdelave volne. Operacija ima dve fazi, aktivnosti znotraj njiju pa so razdeljene na sedem delovnih paketov, ki so skupni vsem sodelujočim LAS:

 • Dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih znanj
 • Nadgradnja tradicionalnih rokodelskih znanj ter inovativnost v praksi
 • Prenos rokodelskih znanj
 • Prenos podjetniških znanj in implementacija v praksi
 • Promocija in trženje rokodelstva in rokodelskih znanj
 • Promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo
 • Vodenje in koordinacija operacije

Določene aktivnosti znotraj delovnih paketov so oblikovane glede na tradicionalna znanja posameznih LAS, na našem območju pletarstvo (1. faza) in obdelava volne (2. faza).

Neposredni rezultati operacije sodelovanja bodo:

 • izobraževalno gradivo, priročniki na temo rokodelskih veščin
 • izobraževalni filmi
 • lokalne razstave na temo rokodelskih izdelkov (Pletarstvo – oplet tradicije, Od runa do volne)
 • sodobna umestitev elementov rokodelske dediščine v urbani prostor
 • mobilna aplikacija za izboljšanje ponudbe kulturnega turizma (na območju LAS s CILjem)
 • spletna digitalna kampanja za trženje sodobnih rokodelskih izdelkov
 • izdelava pregleda možnosti opravljanja osebnega dopolnilnega dela za različne ranljive skupine
 • izobraževanja za podjetnike rokodelce in podjetnice rokodelke
 • izvedba lokalnih rokodelskih dogodkov (strokovnih in dogodkov namenjenih trženju)
 • spletni katalog in promocija prodaje rokodelskih izdelkov

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Dobro za nas
Partnerji na območju LAS loškega pogorja: Razvojna agencija Sora d.o.o. (vodilni partner), Loški muzej Škofja Loka, Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta: 349.841,53 EUR
Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 112.306,26 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 90.006,14 EUR

Trajanje projekta: 1. oktober 2020 do 28. februar 2023

Kontakti:

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.