Zbornik Izza klobuka

Zbornik Izza klobuka <em>Foto: Sara Šifrar Krajnik // Oblikovanje: Kolektiv DVA</em>
Foto: Sara Šifrar Krajnik // Oblikovanje: Kolektiv DVA

Zbornik Izza klobuka je nastal v sklopu projekta Zaljubljeni v ustvarjalnost, v katerem sta sodelovala Loški muzej Škofja Loka in Razvojna agencija Sora – Rokodelski center DUO Škofja Loka, sofinancirali pa sta ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj projekta je bila nadgradnja tradicionalnih rokodelskih znanj in veščin, ki se bodo utrdile v sedanjosti in prek ustvarjalne turistične ponudbe zaživele tudi v prihodnosti. Za ohranjanje tradicionalnega rokodelskega znanja je pomembno, da se to ustrezno dokumentira, širi in je dostopno javnosti. Loški muzej je v projektu prevzel prav to nalogo, njen rezultat pa je pričujoči zbornik.

Zbornik predstavlja pomembno vez med preteklostjo in sodobno rokodelsko ustvarjalnostjo. Mojca Šifrer Bulovec v njem predstavlja klobuk kot del noše, zgodovino in bonton nošenja klobukov, zgodovino klobučarstva na Loškem in postopke izdelave klobuka. Biljana Ristić dodaja kronološki pregled zgodovine tovarne Šešir, ki jo umešča tudi v širše družbeno in gospodarsko dogajanje v posameznih obdobjih. Dodatno osvetlitev tovarne dodaja Tadej Curk, ki predstavlja njeno javno podobo v lokalnih tiskanih medijih, skozi pripoved fiktivnega lika Viktorja Klobučnika pa še izbrane spomine nekdanjih zaposlenih v tovarni Šešir oziroma njihovih sorodnikov. Publikacijo zaključuje članek študentke etnologije in kulturne antropologije Sare Šifrar Krajnik, ki znanje preteklosti poveže s sedanjostjo in nam predstavi sodobne rokodelce in rokodelke ter njihove izdelke.

Prenesi datoteke