Marta Rendla: Manifestacije vsakdanjega življenja v socializmu

Loški muzej, 22. 6. 2022

Marta Rendla: Manifestacije vsakdanjega življenja v socializmu
Loški muzej, 22. 6. 2022
Predavanje dr. Marte Rendla, znanstvene sodelavke Inštituta za novejšo zgodovino, se na ozadju značilnosti gospodarskega sistema in njegovega razvoja osredotoča na življenjske pogoje ljudi oziroma na zadovoljevanje njihovih potreb preko obsega potrošnje in njene strukture. Predstavlja gibanje življenjske ravni preko kupne moči, značilnosti gradnje in preskrbe s stanovanji, opremljanje z dobrinami trajne rabe (belo tehniko, pohištvom, elektrotehničnimi napravami, avtomobili), zategovanje pasu v kriznih 80. letih in vsakdanje strategije preživetja.
Predavanje je bilo del spremljevalnega programa razstave Od osvoboditve do osamosvojitve (Galerija na gradu in stalne zbirke, 24. 11. 2021–25. 9. 2022).
Snemanje in montaža: Toni Poljanec