Od osvoboditve do osamosvojitve

Letošnjo osrednjo razstavo, ki jo bomo odprli konec leta 2021, posvečamo Škofji Loki in njenemu razvoju, odmevnejšim dogodkom in vsakdanjemu življenju v času Jugoslavije (od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve). Osvetlili bomo desetletja razvoja gospodarstva in industrije v novi državni ureditvi, obnovo med vojno poškodovanih objektov in gradnjo novih, spoznavali bomo, katerih življenjskih potrebščin je primanjkovalo, katere proizvode so lahko kupovali v trgovinah, kako so obdelovali zemljo, kaj so se otroci učili v šolah in kako je potekal vsakdanjik, vlogo vojašnice in vojske v Škofji Loki. Posebno pozornost bomo namenili razvoju in značilnostim umetniškega utripa Škofje Loke.

Raziskovanje je zasnovano interdisciplinarno v sodelovanju več muzejskih strokovnjakov. Poleg predmetov, bogatega fotografskega in časopisnega gradiva ter proučevanja spominov bomo razstavo o kompleksnih desetletjih povojnega obdobja opremili tudi z multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami.

Sodelujoči: Biljana Ristić (vodja projekta), Jože Štukl, Petra Čeh, Sara Šifrar Krajnik, Simona Žvanut, Branka Gradišar

Več informacij: 04 51 70 405; biljana.ristic@loski-muzej.si

Prvi občinski praznik 18.12.1953
Prvi občinski praznik 18.12.1953
Mesto Škofja Loka z okolico
Mesto Škofja Loka z okolico
+9Vlak bratstva in enotnosti, 50. leta
Vlak bratstva in enotnosti, 50. leta
Občinski praznik
Odprtje oplemenitilnice in pletilnice 12. januarja 1973
Gradnja hotela Transturist leta 1970
Sprejem štafete mladosti
Gradnja stanovanj na Partizanski cesti
Delovna akcija gimnazije Škofja Loka
Od osvoboditve do osamosvojitve
Proslava osvoboditve v Škofji Loki 10. maja 1945
Pionirski dan v Škofji Loki 24. maja 1945

Deli naprej