Od osvoboditve do osamosvojitve

Loško ozemlje od leta 1945 do 1991

Galerija na gradu in stalne zbirke
24. 11. 2021–25. 9. 2022

Sodelujoči: Biljana Ristić (vodja projekta), Jože Štukl, Petra Čeh, Sara Šifrar Krajnik, Simona Žvanut, Branka Gradišar

Med letoma 1945 in 1991 je bila Škofja Loka s Selško in Poljansko dolino ter Žirovsko kotlino kot del Republike Slovenije vključena v zvezo socialističnih republik Jugoslavijo, ki je v 46 letih svojega obstoja pustila sledi na različnih področjih gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja. V jugoslovanskem državnem okvirju se je loško območje spreminjalo, razvijalo, rastlo in napredovalo.  

Na razstavi skozi preplet različnih tem orisujemo značilnosti in kompleksnost življenja v večnacionalni državi in tedanji socialistični družbi. Teme so večplastno zastavljene in preko različnih medijev (zvok, video, predmeti, fotografije) omogočajo poglobljeno branje oziroma razumevanje obdobja. Predstavljena državna in lokalna zgodovina se dopolnjujeta z vsakdanjim utripom življenja, gospodarski razvoj z udarniškim duhom tedanjega časa, značilnosti kmetijstva s tehnološkim napredkom, vloga in položaj vojske ter oborožitve pa z mednarodnim položajem Jugoslavije v različnih obdobjih. Tedanjo kulturo, ki je prežemala vse aspekte življenja, preko dialoga z zgodovino še dodatno osvetljujemo.   

Nekaj izbranih poglavij predstavljamo v naših stalnih zbirkah. Preko vsebinskih dopolnitev si lahko v zbirki Kmetijstvo in živinoreja ogledate značilnosti jugoslovanskega (in loškega) kmetijstva, zbirko Loško gospostvo smo dopolnili s predstavitvijo praznovanja 1000-letnice Škofje Loke leta 1973, predstavitev otroštva v času Jugoslavije pa dopolnjuje Športno zbirko. Poglavje o mladinski glasbeni sceni na Loškem smo umestili v Muzejsko dnevno sobo.

Medijske objave

Prvi občinski praznik 18.12.1953
Prvi občinski praznik 18.12.1953
Mesto Škofja Loka z okolico
Mesto Škofja Loka z okolico
+9Vlak bratstva in enotnosti, 50. leta
Vlak bratstva in enotnosti, 50. leta
Občinski praznik
Odprtje oplemenitilnice in pletilnice 12. januarja 1973
Gradnja hotela Transturist leta 1970
Sprejem štafete mladosti
Gradnja stanovanj na Partizanski cesti
Delovna akcija gimnazije Škofja Loka
Od osvoboditve do osamosvojitve
Proslava osvoboditve v Škofji Loki 10. maja 1945
Pionirski dan v Škofji Loki 24. maja 1945