Foto Loka

Ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke

Foto Loka

Galerija na gradu, 18. 11. 2020–31. 10. 2021

Ekipa: Miha Colner, Nina Misson, Saša Nabergoj (vodja projekta), Boštjan Soklič

Foto Loka je raziskovalno-razstavni projekt, ki prikazuje (delni) pregled fotografske ustvarjalnosti na Loškem od konca 19. stoletja do danes ter se osredotoča predvsem na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega okolja, do mesta oziroma prostora, v katerem živijo. Na razstavi je tako predstavljen izbor fotografskih del modernih in sodobnih ustvarjalcev, bodisi umetniških fotografov bodisi likovnih umetnikov, ki uporabljajo fotografijo kot del svoje interdisciplinarne prakse. Posebej je poudarjen tudi fenomen konstituiranja zgodovine skozi fotografijo in vizualno kulturo, saj podobe vselej pričajo o družbeni sferi in lokalni zgodovini.

Razstava je zastavljena kot večmedijska postavitev, prostorska instalacija s fotografijami na različnih nosilcih, predstavitvijo arhiva Toneta Mlakarja in zbirke iz muzeja Vlastje Simončiča, vse to pa je dopolnjeno z večplastnim spremljevalnim programom in dvojezično publikacijo.

Foto Loka zajema 120-letno obdobje razvoja fotografije, od njenih najzgodnejših začetkov na Loškem (Avgust Berthold), povojnega obdobja med 1945 in 1990 (Edi Šelhaus, Tone Mlakar, Vlastja Simončič, Peter Pokorn st.) do pregleda sodobnih fotografskih praks (Sašo Kočevar, Tomaž Lunder, Igor Pustovrh, Janez Pelko, Urban Babnik, Mito Gegič, Jana Jocif, Janez Misson, Tone Štamcar).

Projekt je del širše raziskave, v okviru katere se raziskuje, dokumentira, digitalizira fotografsko umetnost, ki se bo zaključila z njeno umestitvijo v stalne umetnostne zbirke Loškega muzeja.